Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn vaker slachtoffer én dader van cyberpesten en seksueel misbruik via sociale media dan andere jongeren. Dat staat in een rapport van kennisnet, adviseur op het gebied van ICT en onderwijs.

Leerkrachten in het speciaal onderwijs, hulpverleners en begeleiders van zogenoemde LVB-jongeren zeggen te weinig handvatten te hebben om daar iets aan te doen. 

Ze willen speciaal lesmateriaal voor deze doelgroep. Dat moet gericht zijn op de gevaren van social media, zoals online seksueel misbruik.

Smartphones

Begeleiders en hulpverleners van woonprojecten, scholen, GGZ en politie maken zich zorgen. Inmiddels zou bijna 80 procent van de huidige problemen met licht verstandelijk beperkte jongeren verband houden met hun gebruik van sociale media. 

Jongeren krijgen wel een smartphone van hun ouders, maar leren niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Veel ouders van deze kinderen hebben zelf ook een beperking.

Gevaren

LVB-jongeren reageren vaak heel impulsief. Ze doen snel mee met een groep om een ander te pesten en zetten elkaar aan tot handelen in drugs. Ook vertonen ze eerder seksueel grensoverschrijdend gedrag dan andere jongeren en delen sneller intieme foto's. 

Door de problematiek van deze jongeren lopen situaties sneller uit de hand en komen de jongeren eerder in moeilijkheden.

Meldpunt

Zorginstelling Amerpoort en Orion, een Amsterdamse aanbieder van speciaal onderwijs, pleiten naast speciaal lesmateriaal ook voor een landelijk meldpunt waar incidenten met deze groep jongeren verzameld kunnen worden. 

Op die manier moet de omvang van het probleem in kaart worden gebracht. 

STER reclame