Te veel vertrouwen in virusscanners

Andy Melton
Geschreven door
Rachid Finge
Techredacteur

Veel mensen zien een virusscanner op de computer onterecht als de beste bescherming tegen misbruik via internet. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie start vandaag met een campagne om mensen bewuster te maken van veiligheidsrisico's op internet.

Volgens de onderzoekers weet 63 procent van de burgers niet op welke manier er via internet misbruik gemaakt kan worden van hun computer. Toch zegt 71 procent zich voldoende bewust te zijn van de risico's op internet. Zo'n 40 procent maakt zich weinig zorgen over online-veiligheid. Ook blijkt dat er over het algemeen verstandiger met PC's en laptops wordt omgegaan dan met tablets en smartphones.

Meer dan virussen

Mensen met een virusscanner lopen nog genoeg andere risico's online, maar lang niet iedereen is zich daarvan bewust. Relatief weinig mensen geven in het onderzoek aan dat ze ook andere maatregelen nemen om problemen te voorkomen, zoals het weggooien van e-mails van onbekende afzenders en het vermijden van onbekende links. Mensen die actief zijn op sociale media blijken over het algemeen beter op hun hoede dan mensen die geen sociale media gebruiken. Privacygevoelige gegevens worden veelvuldig afgeschermd of helemaal niet vermeld.

Werk en wachtwoord

Hoe bewust iemand is van veiligheidsrisico's op internet, blijkt voor een belangrijk deel afhankelijk te zijn van de werkgever. Als er op werk meer aandacht is voor cybersecurity, wordt er ook thuis beter omgegaan met internetbeveiliging.

De omgang met wachtwoorden blijft problematisch. Bijna de helft van de burgers gebruikt één wachtwoord op meerdere plekken, wat het leven van hackers een stuk makkelijker maakt. 20 procent van de ondervraagden noteert wachtwoorden nog altijd op een briefje dat ergens wordt verstopt.