Het Nederlandse rijbewijs ANP

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat het Bureau Rijbewijskeuringen aanpakken vanwege te hoge rekeningen. "Wat hier gebeurt, dat mag niet", zegt een woordvoerder van de Zorgautoriteit. "Men moet hiermee stoppen."

Eerder dit jaar verlaagde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven na een reeks klachten, maar verreweg de meeste artsen trekken zich daar in de praktijk weinig van aan. Het Bureau Rijbewijskeuringen (voorheen WPEX) is de grootste aanbieder in deze lucratieve markt. 

Jaarlijks verwijst het CBR zo’n 8000 mensen door naar een psychiater voor een keuring. In de meeste gevallen gaat het om mensen die gepakt zijn met alcohol of drugs op achter het stuur, maar het kan ook te maken hebben met psychiatrische problemen.

CBR
Officieel mag een specialist een maximumbedrag van 78 euro in rekening brengen voor een standaardkeuring. Dat bedrag kan hoger uitvallen als een keuring langer duurt dan een kwartier of anderszins meer werk oplevert. Dat moet van tevoren aan de klant worden gemeld.

Maar het Bureau Rijbewijskeuringen, dat 40 procent van de keuringen uitvoert, hanteert een standaardtarief van 236 euro, ongeacht de tijd die een keuring in beslag neemt. Klanten zijn daardoor niet of nauwelijks goedkoper uit dan vóór de ingreep van de NZa. Ook vrijwel alle andere keuringsartsen rekenen te hoge kosten, blijkt uit een overzicht op de website van het CBR.

‘Staking’

Begin dit jaar weigerden psychiaters nog langer keuringen uit te voeren omdat zij stelden dat de verlaagde NZa-tarieven nauwelijks nog kostendekkend waren. Het CBR en minister Schultz van Verkeer reageerden verontrust op deze ‘rijbewijsstaking’.

Na overleg met de artsen kwam er een compromis. Zij mogen bovenop het standaardtarief van 78 euro nu ook extra kosten in rekening brengen als de voorbereiding van de keuring en het maken van rapporten langer duurt dan 15 minuten. Zolang zij dat tenminste vooraf aan de gekeurde laten weten.

"Tariefdelict"

In de praktijk blijkt dat de meeste artsen die nieuwe NZa-regel negeren. Zij rekenen standaard de hoofdprijs.

De NZa raadt mensen aan om bij keuringen niet vooraf te betalen, altijd om een rekening met specificatie te vragen en de arts er op aan te spreken als er iets niet klopt. “De standaardregel in de zorg is: je mag alleen iets in rekening brengen dat je daadwerkelijk hebt geleverd”, zegt de woordvoerder. “Heb je dat niet, dan is dat een tariefdelict.”

Bij het Bureau Rijbewijskeuringen was vanmiddag niemand bereikbaar voor commentaar. 

Wilt u reageren? Mail bas.de.vries@nos.nl. 

STER reclame