Fosforbedrijf Thermphos in Vlissingen heeft tot 1 januari om de uitstoot van dioxine te verminderen. Als dat niet lukt, neemt de provincie Zeeland harde maatregelen tegen het bedrijf.

Vanmiddag trok de provincie de gedoogvergunning van Thermphos in, omdat bij metingen eind oktober werd vastgesteld dat het bedrijf twee keer zo veel dioxine uitstoot dan mag. Thermphos stoot al jarenlang te veel dioxine en zware metalen uit.

Ondanks dat de gedoogvergunning nu is ingetrokken, mag het bedrijf blijven produceren, omdat de oorspronkelijke vergunning van Thermphos uit 2002 weer in werking treedt. Toch noemt gedeputeerde Marten Wiersma het een belangrijke symbolische stap. "Dit is het meest heldere en duidelijke wat we nu kunnen doen."

De provincie noemt het intrekken van de vergunning een helder signaal aan het bedrijf dat het zich voortaan aan de regels moet houden. Wiersma: "Het is een eerste stap naar het allerergste dat je als overheid een bedrijf kunt aandoen", namelijk sluiting.

Extra controles

De provincie vertrouwt erop dat Thermphos vanaf januari, als de nieuwe milieuvergunning in werking treedt, zich aan de afspraken houdt. In de tussentijd zal het bedrijf vaker zal worden gecontroleerd.

"Thermphos, let op uw zaken", dreigde commissaris van de koningin Karla Peijs vandaag. "U loopt op het randje van de afgrond."

Het bedrijf is bezig met een hervorming, maar "Thermphos moet nog hard aan de slag", meent Peijs.

STER reclame