Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil af van de bonnenquota bij de politie. De minister schrijft vandaag in een brief aan de korpsbeheerders, dat de korpsen per direct niet meer met quota mogen werken.

Het minimum aantal bekeuringen dat agenten moeten uitschrijven is de regering "een doorn in het oog", zegt Opstelten.

"Het lijkt erop dat de dienders tot doel hebben om een aantal bonnen te produceren, terwijl het natuurlijk de bedoeling is dat ze een bekeuring geven als daar aanleiding voor is", zegt Opstelten.

Iedere schijn moet vermeden worden dat het behalen van een streefcijfer hierbij een rol speelt, schrijft Opstelten.

Opgelegd

Opstelten wil niet wachten tot de invoering van een nationale politie. De afschaffing van de bonnenquota staat in het regeerakkoord.

De Tweede Kamer ergert zich al langer aan de quota die de politiekorpsen zijn opgelegd. Ook politiebonden zijn niet gelukkig met de bonnenquota.

STER reclame