Door verslaggever Jeroen de Jager

Advocaat Hugo Smit eist 2,7 miljoen euro schadevergoeding van voormalig vicepresident Westenberg van de Haagse rechtbank. De oud-rechter wordt verdacht van meineed, valsheid in geschrifte en ambtelijke corruptie in de Chipsholzaak, waarin Schiphol en een projectontwikkelaar tegenover elkaar stonden.

Hans Westenberg staat bekend als "de liegende rechter", omdat hij ontkent als rechter te hebben gebeld met advocaten in een zaak die hij onder zich had, terwijl hij dit aantoonbaar wel heeft gedaan. Vanaf deze week worden Westenberg en vier andere (ex-)rechters onder ede gehoord over hun rol in de zaak-Westenberg.

Smit zegt schade te hebben geleden omdat Westenberg "tegen beter weten in" via rechtszaken probeerde aan te tonen dat niet hij, maar advocaat Smit loog over het telefonische contact. Doordat Westenberg via rechtszaken zijn pijlen richtte op Smit, was de advocaat gedwongen op te stappen bij het kantoor waar hij werkte. Dat kantoor kon zich de reputatieschade die Smit (achteraf ten onrechte) door Westenberg opliep, niet permitteren.

Het schadebedrag dat Smit nu claimt in een civiele procedure (.pdf) is gebaseerd op inkomensderving door zijn gedwongen vertrek, rechtsbijstandkosten en omzetverlies.

Kosten vergoed

Oud-rechter Westenberg krijgt overigens nog steeds (.pdf) rechtsbijstand van de Raad voor de Rechtspraak. In maart dit jaar zegde de voorzitter van de Raad zijn steun aan Westenberg op nadat was gebleken dat hij keer op keer naliet te overleggen, maar wel bleef procederen op kosten van de Raad.

Westenberg is als gevolg van die juridische procedures met vervroegd pensioen gegaan "om discussie over zijn functioneren te voorkomen", aldus de Raad voor de Rechtspraak. Vanwege deze kwestie doet de rijksrecherche strafrechtelijk onderzoek naar Westenberg.

De Raad betaalt de kosten van de topadvocaat die Westenberg heeft ingehuurd om hem bij te staan in de rechtsgang over de schadeclaim van Hugo Smit. Dat blijkt uit telefonisch contact met Westenberg en de Raad. Die komt Westenberg opnieuw tegemoet in de kosten, omdat deze juridische procedure voortvloeit uit de rechtszaken die de Raad eerder ook al bekostigde.

"De Raad komt op voor de aanspraken van Westenberg voor zover die in verband staan met zijn rechtsprekende functie", aldus de Raad voor de Rechtspraak. Het getuigt volgens de Raad van goed werkgeverschap dat "de bescherming van de werknemer in dit geval ook doorloopt tot na zijn vervroegde pensioen".

Geen limiet

Schriftelijk contact (.doc) met de Raad toont aan dat deze geen limiet heeft gesteld aan de kosten die Westenberg mag maken. Ook is Westenberg vrij geweest in zijn keuze van de advocaat die hem bijstaat, Arnold Croiset van Uchelen, tevens advocaat van koningin Beatrix.

Er zijn tussen de Raad en Westenberg geen afspraken gemaakt over de tarieven die deze topadvocaat mag declareren. De eerdere rechtszaken die door Westenberg zijn aangespannen hebben de Raad 108.000 euro gekost. Ook heeft Westenberg 75.000 euro pensioencompensatie gekregen.

Chipshol

De Raad voor de Rechtspraak meldt verder dat Westenberg door zijn advocaat ook wordt bijgestaan in de andere zaak, waarin Westenberg als getuige onder ede wordt gehoord over zijn rol als rechter in de zogeheten Chipsholzaak. De advocaat van Westenberg helpt hem bij de voorbereiding van dat verhoor.

"Aangezien de verklaringen die hij daar onder ede doet, gebruikt kunnen worden in de zaak van Hugo Smit, en beide zaken voor ons een verband hebben, mag Westenberg ook deze kosten declareren", aldus de toelichting van de Raad.

Eerder zette een meerderheid van de Tweede Kamer vraagtekens bij de rechtsbijstand van de Raad aan Westenberg. Ton Heerts van de PvdA zei in maart dit jaar: "Voortaan moet vooraf worden afgesproken dat het geld kan worden teruggevorderd als een rechter ten onrechte is gaan procederen".

De Kamer vond toen ook dat rechters geen recht hebben op betere voorzieningen dan gewone burgers.

STER reclame