Het Openbaar Ministerie moet niet-ontvankelijk worden verklaard in de vervolging van PVV-leider Geert Wilders. Dat heeft advocaat Bram Moszkowicz gezegd bij de start van zijn pleidooi. Volgens Moszkowicz is Wilders al vrijgesproken tegen de aanklachten waarvoor hij nu - op last van het hof - terechtstaat.

Het Openbaar Ministerie wilde vorig jaar niet overgaan tot vervolging van Wilders. Maar toen de aanklagers bezwaar maakten bij het Gerechtshof besloot dat alsnog dat het OM Wilders moest aanklagen. Volgens Moszkowicz is het hof daarmee op de stoel van de rechter gaan zitten, zei hij aan het begin van zijn drie uur durende pleidooi dat hij donderdag vervolgt.

Het OM liet vorige week al weten dat Wilders moet worden vrijgesproken op alle klachten, zoals groepsbelediging, haatzaaien en discriminatie van moslims.

In de beschikking tot vervolging van Wilders door het hof stonden volgens Moszkowicz veel te veel zinnen die al uitgingen van de strafbaarheid van Wilders' uitspraken. "Het hof is alle perken te buiten gegaan", aldus Moszkowicz die naast een onbewogen kijkende Wilders zijn pleidooi hield.

Grove schending

Na de kritiek op het hof haalde Moszkowicz uitspraken aan van het Europese Hof die gingen over de rechten van de mens. De meeste aangehaalde zaken gingen over onterechte schuldigverklaringen door autoriteiten. Volgens Moszkowicz heeft het hof Europese regels voor strafvervolging geschonden. Moszkowicz voegde eraan toe dat hij later in het pleidooi op de niet-ontvankelijkheid van de rechtszaak tegen Wilders ingaat.

Moszkowicz concludeerde na het citeren van uitspraken van het Europese Hof dat het Nederlandse hof Wilders "van niet-verdachte tot dader heeft bestempeld", volgens de advocaat een "grove schending van de onschuldpresumptie".

"Ik meen dan ook dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is te achten, omdat reeds in dit stadium kan en moet worden vastgesteld dat aan de heer Wilders geen eerlijk proces in de zin van artikel zes van het Europees Verdrag wordt geboden. Er is geen sprake van een ongelukkige formulering in de beschikking, maar van een ernstige, onherstelbare inbreuk op de beginselen van een behoorlijke procesorde, waardoor doelbewust en met grove verontachtzaming van de belangen van de heer Wilders aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak, is te kort gedaan."

Bij de inhoudelijke behandeling van de omstreden uitspraken van Wilders haalde Moszkowicz een toelichting erbij die de griffier van de Hoge Raad eerder maakte. Moszkowicz benadrukte dat Wilders telkens kritiek had gehad op de islam en de Koran, maar nimmer op moslims. Daarom kan Wilders volgens de strafpleiter niet worden gestraft voor groepsbelediging, het aanzetten tot haat en discriminatie. "Door het uiten van kritiek op de islam, worden de aanhangers niet in hun waardigheid gekrenkt", zei Moszkowicz.

Illustere voorgangers

In zijn inleiding haalde Moszkowicz "illustere voorgangers" van Wilders aan, onder anderen Galileo, Churchill en Atatürk, die al wezen op de gevaren van de islam. Wat Wilders doet, betoogde Moszkowicz, is de gevaren van de islam zichtbaar maken. Volgens Moszkowicz maakt Wilders haat zichtbaar en waarschuwt hij daarvoor. Merkwaardig genoeg wordt Wilders daarvoor nu gedaagd. Maar: "Don't shoot the messenger", aldus Moszkowicz.

De rechtbank in Amsterdam doet op 5 november uitspraak in de zaak tegen Geert Wilders.

STER reclame