Vijf vragen over pensioenen in Frankrijk

Aangepast op

Als er nu niet wordt ingegrepen, loopt de Franse pensioenschuld veel te hoog op, zegt president Sarkozy. Morgen stemt de Senaat over het voorstel om de pensioenleeftijd te verhoggen.

Wat houden de nieuwe Franse pensioenplannen in?

De leeftijd om met prepensioen te gaan wordt van 60 jaar verhoogd naar 62 jaar. Je krijgt dan een deel van je pensioen uitbetaald. De leeftijd om een volledig pensioen te krijgen, gaat omhoog van 65 naar 67 jaar. Bovendien moet de werknemer 41,5 jaar pensioenpremie hebben betaald om een volledig pensioen te krijgen.

Hoeveel krijgt een Franse werknemer die straks op zijn 62ste met pensioen wil gaan?

In zijn algemeenheid krijgt die 50 procent van de 25 jaren waarin hij het meeste heeft verdiend. Maar Frankrijk telt een kleine 40 pensioenvormen en er zijn talloze uitzonderingen op de regel.

Hoeveel denkt de regering te besparen door de nieuwe pensioenmaatregelen?

Volgens de Franse regering zou de schuld door de pensioenen in 2020 oplopen tot 47 miljard euro. Door het nieuwe stelsel wordt daarop zo'n 20 miljard bezuinigd. Dan blijft er dus een gat over van 27 miljard. Dat gat moet door andere, nog nader uit te werken, maatregelen worden gedicht. Als de regering nu helemaal niks doet, is er aan het eind van het jaar al een tekort van 30 miljard euro.

Waarom is het verzet tegen het pensioenplan zo groot?

Veel Fransen willen de verworvenheden van de wederopbouw niet kwijtraken. Daarbij komt dat zij een moeilijke tijd achter de rug hebben. Door de economische crisis hebben veel mensen de broekriem moeten aanhalen. Zij zijn kwaad dat ze nu weer worden gepakt. Bovendien vinden veel werknemers dat de hogere kosten van het pensioenstelsel moeten worden betaald door de werkgever. En veel Fransen willen ook dat het 'grootkapitaal' harder wordt aangepakt.

Gaat het de mensen die demonstreren, alleen maar om de pensioenplannen?

Nee, het is één groot protest tegen president Sarkozy. Een meerderheid van de Fransen vindt dat zijn liberale beleid vooral gericht is op het welzijn van de werkgevers. De vakbonden CGT en CFDT en alle linkse partijen verwerpen zijn beleid. En uit een recente peiling blijkt dat nog maar eenderde van de bevolking achter Sarkozy staat.