De rechtszaak tegen Geert Wilders gaat dinsdag verder. Dan gaat het Openbaar Ministerie de aanklacht onderbouwen in het requisitoir.

Het grootste deel van de tweede zittingsdag vandaag bestond uit het voorlezen van een groot aantal schriftelijke verklaringen. Urenlang zat een zwijgende Wilders in de rechtszaal in Amsterdam om te horen wat anderen over zijn veronderstelde discriminerende en beledigende uitspraken hebben verklaard.

Deskundigen

Onder de deskundigen waren de hoogleraren strafrecht De Roos en Sackers, die allebei door het OM waren gevraagd om te bekijken of een rechtszaak tegen Wilders haalbaar was.

Ook werden er beëdigde verklaringen van drie islamdeskundigen voorgelezen. De arabisten Jansen en Admiraal en de psychiater Sultan waren op voordracht van Wilders gehoord.

Spanning

De dag begon gespannen. Bij de hervatting van het proces kwam rechter Moors opnieuw in aanvaring met Wilders en zijn advocaat Bram Moszkowicz. Vlak voordat de film 'Fitna' werd vertoond, wilde één van de aanwezigen de zaal verlaten omdat zij de film niet wilde zien.

Rechter Moors zei daarop: "dat kan ik me voorstellen mevrouw, geen probleem". Daarna vroeg hij of er meer mensen waren die de film niet wilden zien.

Dat schoot Wilders en Moszkowicz in het verkeerde keelgat. "Ik kan mij niet voorstellen dat u dat nu zegt, zo", zei Moszkowicz. De rechter legde daarna uit dat hij geen oordeel over de inhoud van de film uitsprak.

Verklaringen

De zaak ging verder met het voorlezen van een aantal verklaringen van deskundigen. De rechtbank wilde samenvattingen voorlezen van die verklaringen, maar de verdediging vroeg om de complete teksten. Na een schorsing besloot de rechtbank om Wilders en Moszkowicz hierin tegemoet te komen.

De professoren De Roos en Sackers denken allebei dat Wilders vrijgesproken zal worden. Volgens Sackers ontbreekt er een ophitsend element in Wilders' uitspraken op basis waarvan hij wordt verdacht van haatzaaien. Sackers vindt dat de context van de uitspraken Wilders vrijpleit van belediging.

'Mein Kampf'

Arabist Hans Jansen was een van de getuige-deskundigen die door de verdediging zijn opgeroepen. Hij gaf uitleg over de uitspraken van Wilders over de islam en de Koran, zoals "de gematigde islam bestaat niet". Volgens Jansen klopt dat. "Er bestaan gematigde moslims, maar geen gematigde islam."

Over de vergelijking van de Koran met 'Mein Kampf' van Adolf Hitler verklaarde Jansen dat er meer antisemitische teksten in de Koran staan dan in 'Mein Kampf'. Ook zei hij dat de Koran opdrachten bevat tot geweld, in de gebiedende wijs. "De Koran zet aan tot haat en moord van ongelovigen", aldus Jansen.

Gewelddadig

Ook de andere twee deskundigen die op verzoek van de verdediging door de rechter-commissaris zijn gehoord, schaarden zich achter het gedachtengoed van Wilders. Zowel Admiraal als Sultan waren het eens met Wilders' stelling dat de islam een gewelddadige religie is.

Admiraal sloot zich in zijn verklaring aan bij de opmerking van Jansen dat "je de islam al beledigt, als je geen moslim wordt".

Wraking

Het proces tegen Wilders begon maandag, maar werd al snel onderbroken omdat advocaat Moszkowicz een wrakingsverzoek indiende. De rechters zouden de schijn van partijdigheid hebben gewekt, maar de wrakingskamer wees het verzoek af. Dat betekent dat de zaak verder gaat met dezelfde rechters.

Wilders noemt zijn proces oneerlijk, maar zegt dat hij geen andere keus heeft dan eraan mee te werken. Hij staat terecht voor onder meer het beledigen van moslims en aanzetten tot haat.

STER reclame