NOS NieuwsAangepast

'We mogen de billen gaan samenknijpen'

Lokale politici over de profclubs in hun gemeenten. Over steun die geen steun mag heten en de zorgen over de consequenties van een eventueel WK voetbal in Nederland.

Veerle Slegers, SP-fractievoorzitter Tilburg

Veerle Slegers

"Onlangs bleek Willem II 'ineens' bijna failliet. Dus stond de gemeenteraad weer met de rug tegen de muur. De SP gaat er al lang niet meer in mee, maar een raadsmeerderheid laat zich nog steeds - al dan niet mopperend en vloekend - chanteren. Vorig jaar moest ik de politie inschakelen nadat ik het gewaagd had te zeggen dat de toenmalige bestuursvoorzitter er een zootje van had gemaakt. Hatemail en dreigende bezoekjes van de harde supporterskern van Willem II volgden. Tot op de dag van vandaag moet ik voor hen uitkijken, hoewel alles wat ik vorig jaar zei, is uitgekomen. Getuige het aantal positieve reacties dat inmiddels binnenkomt, lijkt het erop dat een grote meerderheid van de Tilburgse bevolking, supporter of niet, inmiddels schoon genoeg heeft van alweer tonnen, zo niet miljoenen voor Willem II in tijden van grote bezuinigingen."

Arwen van Gestel

Arwen van Gestel, raadslid Vrije Liberale Partij Roosendaal

"Partijen hebben de kiezer hier steeds voorgehouden: 'geen gemeenschapsgeld naar RBC!' Daarom heeft de club een lening (hypotheek) afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), met de gemeente als garantsteller. Dat kost direct geen gemeenschapsgeld en de club heeft zo wel financiële middelen. Echter: wanneer RBC niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de gemeente verplicht in totaal 3,4 miljoen gemeenschapsgeld te voldoen aan de BNG. Waarmee zij tevens eigenaar is van een stadion, zonder voetbalclub! RBC kan al sinds begin dit jaar niet aan de betalingsverplichting voldoen, waardoor de BNG tonnen aan achterstallige betaling heeft geïnd bij de gemeente. Die wil dit bedrag terugvorderen van RBC, maar de club kan dat niet. Om die reden is er eerder dit jaar door onze partij een aantal moties ingediend, die toen hebben geresulteerd in een voorlopige redding van RBC, zonder dat het nu geld kost. We mogen in Roosendaal de billen gaan samenknijpen."

Lees ook: Weinig toezicht gemeenten op financiën profclubsLees ook: De voetbal-enquête: antwoorden op negen vragen

Hans Broekhuizen

Hans Broekhuizen, raadslid CDA Heerenveen:

Jos van Goethem, raadslid van Wakker Emmen:

"De indirecte steun door de gemeente komt tot uiting in de zogenaamde netwerkrelatie waarop altijd wordt gewezen. Zeer belangrijk als ontmoetingsplaats voor wethouders en bedrijfsleven! Een aanname, want de gemeente kan de waarde van deze netwerkfaciliteit op geen enkele wijze aantoonbaar maken. De gemeente heeft bij de FC Emmen wedstrijden skyboxen gehuurd of inbegrepen in de prijs die voor het stadion is betaald in de vorm van kwijtschelding van schulden van de vroegere sponsors van de BVO Emmen en/of de verstrekte achtergestelde lening als aandeelhouder in de Stadion bv. Door de gemeente worden ook entreekaarten afgenomen ten behoeve van relaties, bedrijven en scholen. Met deze kaartafname wordt een duidelijk vertekend beeld gecreëerd van de bezoekersaantallen."

Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven:

"In Eindhoven is dit tot op heden geen thema geweest, omdat de gemeente nog nooit een euro aan PSV heeft betaald, noch aan de accommodatie, noch aan de club om de begroting sluitend te maken. Dit terwijl de status van de gemeente Eindhoven in het buitenland voor negentig procent bepaald wordt door PSV. Dat is een keihard feit. Voor FC Eindhoven, die in de eerste divisie uitkomt, ligt de zaak enigszins anders. FC Eindhoven heeft enkele raadsperiodes terug eenmalig een financiële injectie gehad. In 2009 heeft de Gemeente Eindhoven met een kleine meerderheid in de raad de lichtmasten gekocht, om de club tijdens het 100-jarig bestaan te behoeden voor een roemloos einde. Gezien het voorafgaande zou de gemeente meer kunnen en moeten betekenen voor de clubs."

Dre Renneberg

Dré Rennenberg, fractievoorzitter Ouderen Appel Eindhoven:

Wim de Jong, fractievoorzitter ChristenUnie Deventer:

"Velen genieten van het voetbal van Go Ahead Eagles. Wij gunnen ze promotie van hun club en een mooi, eredivisie-waardig stadion dat daar bij hoort. Echter, niet met nog meer overheidsgeld. Ik meen dat wij als gemeente in geval van promotie wel hadden moeten meedenken in de sfeer van de ruimtelijke ordening en de aanleg van infrastructuur, maar niet meebetalen aan een stadion. Gelukkig hoefden we daarover ons hoofd niet te breken. Het is niet tot promotie gekomen. Misschien past eerste divisie ook wel beter bij de maat van onze stad."

Rolf Helder, fractievoorzitter ChristenUnie Veendam:

"Het standpunt van onze fractie is dat een Betaald Voetbal Organisatie (in ons geval de BV Veendam) zichzelf financieel moet kunnen bedruipen. De overheid mag faciliteren, accommodaties marktconform verhuren, en als dat binnen het promotiebudget valt, mag de gemeente reclame maken door als kleine sponsor op te treden. Maar dan is het ook echt afgelopen. Bewust de Brusselse regels omzeilen en er toch geld in pompen, daar zijn we altijd tegenstander van geweest. Er zijn binnen andere fracties wel raadsleden die voetbal vergelijkbaar willen stellen aan cultuur. Aangezien de gemeente gemeenschapsgeld in cultuur steekt, mag er wat hen betreft ook gemeenschapsgeld richting onze BVO."

Tim Schipper

Tim Schipper, fractievoorzitter SP Utrecht:

Gerdo van Grootheest

Gerdo van Grootheest, fractievoorzitter GroenLinks Maastricht

"MVV is al jaren een gevoelig politiek onderwerp. Enkele jaren geleden ging een meerderheid van de gemeenteraad, onder aanvoering van oud-burgemeester Leers, niet akkoord met financiële steun. Dit jaar deed een meerderheid dat wel onder het mom: kwijtschelding van een lening en aankoop van een stadion is geen financiële steun. In de optiek van GroenLinks is dit niet waar: op deze manier krijg je via een omweg wel degelijk een gift. En daarbij komt dat het bedrag waarvoor het stadion is aangekocht 'toevallig' precies overeen komt met de totale schuldenlast van MVV. Een stadion met een negatieve exploitatie heeft geen waarde, laat staan 1,85 miljoen euro. Wat opvalt is dat bij de discussies over financiële steun aan BVO's ratio en emotie nog wel eens door elkaar lopen. Maar het gaat hierbij wel over het steken van gemeenschapsgeld in een commercieel voetbalbedrijf. En waarom krijgt de ene BVO wel gemeentelijke steun en de ander niet? Zorgt dat niet voor competitievervalsing? Wij pleiten voor een landelijke discussie over dit onderwerp."

Loes Dielissen, fractievoorzitter Tilburgse Volkspartij

"Onlangs is er voor Willem II een speciale regeling getroffen, die bestond uit het terugbetalen van te veel betaalde huur (hoe krijg je het verzonnen!) over de jaren, dat het stadion niet meer in handen van Willem II was, maar in eigendom overgedragen was aan de gemeente voor een reële (commerciële) huur. De meerderheid van de gemeenteraad is uiteindelijk akkoord gegaan met het terugbetalen van de huur, zij het niet van harte."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl