NOS NieuwsAangepast

CDA: 68 procent voor, 32 procent tegen

Na een verhit en emotioneel partijcongres in Arnhem hebben de CDA-partijleden ingestemd met het regeer- en het gedoogakkoord en met samenwerking met de PVV.

Het was eerst niet duidelijk of de motie-Erdal, die samenwerking met de PVV afwijst, wel of niet was aangenomen. Er ontstond verwarring over de manier van stemmen, omdat de leden hun voor- en tegenstembriefjes verwisselden.

De resolutie werd opnieuw in stemming gebracht en werd door hand opsteken afgewezen.

Telling

Daarna volgde de belangrijkste motie, nummer 1, waarin het partijbestuur het congres opriep steun te geven aan de akkoorden. Door hand opsteken was duidelijk dat de motie werd aangenomen, waarop werd besloten de stembriefjes op te halen om het percentage duidelijk te krijgen.

Na telling maakte partijvoorzitter Bleker de uitslag bekend: "Er zijn 4033 stemmen uitgebracht. Tegen 1274, voor 2759. De stemverhouding is 68 procent voor, 32 procent tegen.

Stemverhouding

De stemverhouding is van belang voor de fractieleden Ferrier en Koppejan. Zij zouden hun eindoordeel daarvan laten afhangen. "Ik neem deze middag mee in mijn overwegingen. Er is toch een substantiele minderheid die onze positie deelt", zei Ferrier.

Haar collega Koppejan weet nog niet wat hij dinsdag in de fractie gaat doen. Hij noemde de uitslag "bemoedigend", omdat toch eenderde van de partij zijn standpunt deelt. "Ik heb ervaren dat veel mensen het met mij eens zijn en de zorgen delen."

Ook minister Klink vindt 32 procent tegen "substantieel" en dat de tegenstanders van de samenwerking met de PVV "gelegitimeerd zijn om hun verzet vol te houden". Hij vindt dat het partijbestuur "wel erg gemakkelijk deed van: dit is binnen".

Feest

"Het is een feest voor de democratie", zei fractievoorzitter Verhagen. "Ik ben blij dat ik uw vertrouwen niet beschaamd heb", sprak hij tot het congres. Hij beloofde het congres dat de fractie de komende tijd vast zal houden aan de uitgangspunten van het CDA. Verhagen was opgelucht en hij gaat aanstaande dinsdag vol vertrouwen de vergadering van de fractie tegemoet.

Partijvoorzitter Bleker riep het congres op niet als twee groepen uit elkaar te gaan. "We moeten samen de schouders onder het CDA zetten", zei hij. Hij noemde oud-Tweede-en Eerste Kamerlid Hannie Van Leeuwen als voorbeeld. Zij zei eerder tegen het akkoord te zijn, maar het CDA niet te verlaten als er anders werd besloten.

Het congres werd traditioneel afgesloten met het zingen van het Wilhelmus.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl