NOS NieuwsAangepast

'Land weer voor hardwerkende Nederlander'

Het kabinet van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV, heeft de ambitie om Nederland sterker te maken.

Dat zei beoogd premier Rutte bij de presentatie van het regeer- en gedoogakkoord waarover de onderhandelaars het dinsdag eens zijn geworden.

De drie partijen "zetten stevig in" op meer veiligheid, onder meer door de invoering van een nationale politie.

Het nieuwe kabinet wil "het land teruggeven aan de hardwerkende Nederlander", aldus Rutte. Daartoe zal het onder meer snijden in de bureaucratie.

CDA-congres

CDA-fractievoorzitter Verhagen zei ervan overtuigd te zijn dat de akkoorden die er nu liggen, akkoorden zijn waarin iedere christen-democraat zich zal herkennen.

Het CDA houdt aanstaande zaterdag een congres waar de leden zich over de plannen kunnen uitspreken.

De CDA-Kamerfractie, die er al bijna zestien uur over heeft vergaderd, heeft besloten pas na dit congres een definitief oordeel te vellen.

PVV-leider Wilders zei optimistisch te zijn dat Verhagen op het congres een meerderheid achter zich zal krijgen.

De VVD- en PVV-fractie zijn al wel met de teksten akkoord gegaan.

'Historische omslag'

Wilders kenschetst de plannen van het komende kabinet als "een historische omslag". Hij denkt dat ze kunnen leiden tot een vermindering van de instroom van niet-westerse allochtonen met 50 procent. Dit percentage staat overigens niet in het gedoog- of regeerakkoord.

Verhagen benadrukte dat het kabinet in wording pal staat voor alle vrijheden. Die gelden wat hem betreft voor iedereen: man of vrouw, christen of moslim.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl