Tijdens een interview, in 1997, kondigt Willem-Alexander aan dat hij zich wil gaan verdiepen in watermanagement, een term die tot dan toe bij het Nederlandse volk nog nauwelijks bekend was. Zijn vader heeft hem daarin gestimuleerd.

Er wordt eerst wat lacherig over gedaan in de pers, maar in de jaren die volgen laat Willem-Alexander zien dat hij serieuze bedoelingen heeft. En daarmee groeit het respect en de waardering voor de prins. Hij ontwikkelt zich tot een specialist in water met een groot aanzien in binnen- en buitenland.

Voorzitter

Eind 1998 krijgt hij twee belangrijke functies op het gebied van watermanagement: erelid van de World Commission on Water for the 21st Century en beschermheer van het Global Water Partnership.

In maart 2000 is Willem-Alexander voorzitter van het Tweede Wereld Water Forum dat plaatsvond in Den Haag. Doel van het Forum is om meer mensen bewust te maken van de wereldwijde waterproblematiek. Tijdens dit forum vindt er een incident plaats, twee personen komen het podium op en kleden zich uit. Samen met vier andere activisten protesteren ze tegen de bouw van een omstreden dam in Spaans Baskenland.

Ingrijpen

De prins neemt na een korte onderbreking het woord en zegt dat het idee van een forum is dat iedereen mag meepraten, maar wel op een normale beschaafde manier. Hij roept de mensen op om normaal aan het forum deel te nemen. Met dit optreden zet de kroonprins zichzelf op de kaart. Niet alleen als waterexpert, maar ook als persoon, hij laat zien dat hij een statement durft te maken en dat hij dit soort situaties aan. Hiermee is Willem-Alexander eindelijk verlost van zijn imago als losbollige student en zien de mensen hem meer als een serieuze troonopvolger.

Adviescommisie

Sinds 2004 is de prins voorzitter van de Adviescommissie Water. Deze commissie is onafhankelijk en geeft advies aan de staatssecretaris van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit betreffen adviezen over de uitvoerbaarheid van het waterbeleid en de consequenties daarvan op bestuurlijk, financieel en maatschappelijk gebied. De prins brengt als voorzitter van de Adviescommissie werkbezoeken aan projecten in het land en neemt deel aan workshops en symposia op dit gebied.

Internationaal

Ook buiten Nederland houdt Willem-Alexander zich bezig met water. In 2006 wordt de prins gevraagd voor het voorzitterschap van de United Nations Secretary-General's Advisory Board on Water and Sanitation. Als voorzitter levert hij wereldwijd een persoonlijke bijdrage aan het oplossen van watergerelateerde problemen. Dit speelt volgens prins Willem-Alexander een centrale rol bij het uit de wereld helpen van armoede en het bewerkstellingen van duurzame ontwikkeling. Op Wereldwaterdag in 2008 vertelt de prins in een interview over de problematiek rondom sanitatie. Als aanvulling op zijn werkzaamheden in het waterbeheer verdiept prins Willem-Alexander zich sinds 2004 in ruimtelijke ordening.

STER reclame