NOS NieuwsAangepast

Op weg naar het bordes

Op Huis ten Bosch wordt vandaag het kabinet-Rutte beëdigd. Het is een belangrijke dag. Wat gebeurt er zoal?

Constituerend beraad

In de ochtend is het 'constituerend beraad', wat staat voor de oprichtingsvergadering van het kabinet. Alleen de ministers - niet de staatssecretarissen - zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst in een zaal van de Rijksvoorlichtingsdienst. De ministers moeten officieel instemmen met het regeerakkoord en de afspraken over bijvoorbeeld de exacte portefeuilleverdeling worden bekrachtigd.

Na het constituerend beraad, dat vaak niet langer dan een uurtje duurt, vertrekken de ministers naar Paleis Huis ten Bosch.

De beëdiging

In de Oranjezaal is de officiële beëdiging door koningin Beatrix. De directeur van het kabinet der Koningin leest de eed of de belofte voor. De bewindslieden beloven trouw aan de Grondwet en een "getrouwe vervulling" van hun ambt. De beëdiging is overigens alleen voor de nieuwe ministers van het kabinet, niet voor de bewindspersonen die al in het vorige kabinet zaten. Pas als alle ministers aan de beurt zijn geweest, is het kabinet-Rutte een feit.

Bordesfoto

Vervolgens is het tijd voor de beroemde bordesscène. De premier en de vicepremier(s) staan altijd naast de koningin. Verder zijn de bewindslieden vaak opgesteld naar de anciënniteit van hun ministerie. Hun plek is 's morgens door paleispersoneel gemerkt.

De bordesscène bestaat pas sinds 1971. Voor die tijd zijn er alleen groepsfoto's van de bewindslieden, zonder koningin, gemaakt. Als de ministers naar hun departement zijn vertrokken, zijn de staatssecretarissen welkom op Huis ten Bosch. In de Oranjezaal volgt eenzelfde procedure, maar een bordesfoto zit er voor hen niet in.

Protocol van overdracht

Op de departementen volgt later in de middag het protocol van overdracht: de nieuwe ministers krijgen de dossiers door hun voorgangers overhandigd.

Eerste ministerraad in de Trêveszaal

Vrijdag is in de Trêveszaal de eerste ministerraad. Voor één keer mogen de cameraploegen en fotografen in dit 'heilige der heiligen' aan de slag. Dan gaat het nieuwe kabinet aan het werk. Eén van de eerste taken is het opstellen van de regeringsverklaring.

Debat over de regeringsverklaring

Na de beëdiging van het nieuwe kabinet volgt in de laatste week van oktober in de Tweede Kamer het debat over de regeringsverklaring. De regeringsverklaring is een rede van een premier waarin hij zijn beleid bekend maakt aan de Tweede Kamer. Hij legt er verantwoording af over de kabinetsformatie en het regeerakkoord. Bij het debat is het voltallige kabinet aanwezig.

Tijdens het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Balkenende IV diende Geert Wilders een motie van wantrouwen in tegen de staatssecretarissen Aboutaleb en Albayrak vanwege hun dubbele nationaliteit. Alleen de PVV steunde die motie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl