De salafistische islam in Nederland is niet gewelddadig. De naar schatting 53.000 Salafisten in Nederland keuren geweld zelfs af, blijkt uit een studie naar deze ultra-orthodoxe stroming.

Salafistische moskeeën en predikers streven ook geen invoering na van strenge moslimwetten, de sharia.

Volgens de onderzoekers van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) is het salafisme in Nederland voor een belangrijk deel een "gewone orthodoxe beweging".

Lastig

De aanhangers hebben een "rigide en eenzijdig" wereldbeeld. "Gelovigen bestrijden de Nederlandse samenleving echter niet actief, maar zijn eerder op zoek naar een plaats in de samenleving waarin zij volgens de salafistische leer kunnen leven."

Daarbij doet zich een paradox voor: salafisten volgen de wet, maar seculiere wetten zijn in hun ogen ondergeschikt aan de islam.

Keuzes rond werk en studie zijn in de fanatieke naleving van het geloof erg lastig, zeggen de onderzoekers. Ook kan het moeilijk zijn de religieuze adviezen van de voorgangers te vertalen naar de Nederlandse omstandigheden.

Weinig contact

Een andere conclusie is dat salafisten geen bedreiging zijn voor de democratie. De aanhang bestaat voor een belangrijk deel uit mannen die in oude wijken wonen en niet politiek actief zijn.

Belangrijke centra van het salafisme in Nederland zijn onder meer de As-Soennah moskee in Den Haag, de El Tawheed moskee in Amsterdam en de El-Fourkaan moskee in Eindhoven. De bestuurders van salafistische organisaties hebben weinig contact met andere islamitische instellingen.

Somaliërs

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat salafistische verenigingen zeer actief zijn in het verspreiden van hun gedachtengoed. Ze organiseren bijvoorbeeld veel lezingen en cursussen. Die worden vaak in het Nederlands gegeven. Mede daardoor trekt het salafisme opvallend veel jongeren.

Onder de gelovigen zijn veel Marokkaanse Nederlanders. Ook autochtone Nederlanders en Somaliërs vormen een belangrijk deel van de aanhang.

Zie ook: vijf vragen over salafisme.

STER reclame