De koopkracht van de Nederlanders daalt volgend jaar gemiddeld met een kwart procent. Dat blijkt uit de Miljoennennota, die minister De Jager van Financiën in de Tweede Kamer heeft aangeboden.

De Jager typeerde de de situatie als "beter dan slecht, minder dan goed en veel minder dan goed genoeg".

Modaal inkomen

Een paar met alleen AOW of met een klein pensioen gaat er 0,75 procent op achteruit, een alleenstaande met een minimum of modaal inkomen blijft op hetzelfde niveau en een alleenstaande ouder met een minimumloon gaat er 0,50 procent op vooruit.

De voorgenomen bezuiniging op de kinderopvang is niet meegerekend.

In de Miljoenennota worden voor ruim 3 miljard euro aan besparingen voorgesteld. Er staan ook maatregelen in om tegenvallers op te vangen.

Basispakket

Het eigen risico in de zorg (nu: 165 euro) gaat volgend jaar met 5 euro omhoog en in 2012 met nog eens 40 euro en mogelijk 45 euro.

De pil gaat uit het basispakket voor vrouwen van 21 jaar en ouder. Ook rollators en looprekjes komen voor eigen rekening. Programma's om te stoppen met roken komen juist ìn het basispakket.

Sigaretten duurder

De accijns op een pakje sigaretten gaat 25 cent omhoog. Verder wordt veel minder geld uitgetrokken voor inburgering en gaat de partnertoeslag in de AOW met 8 procent omlaag. Ook wordt stevig bespaard op de kosten van de overheid. Zo komen er minder of goedkopere ambtenaren.

De boetes worden volgend jaar 15 procent hoger en het jaar daarop nog eens 20 procent. Burgers moeten bijvoorbeeld meer gaan betalen als ze te hard rijden of als ze hun huisvuil op een verkeerd tijdstip buitenzetten.

Lerarentekort

Het lerarentekort is kleiner dan eerder werd voorzien. Meer studenten kiezen voor het beroep van leraar en oudere leerkrachten werken langer door. Het kabinet verwacht dat in het basisonderwijs de komende jaren genoeg leraren zijn. In het middelbaar onderwijs zijn er wel te weinig.

Het Koninklijk Huis moet voortaan belasting betalen bij schenkingen. Het kabinet verwacht dat de werkloosheid volgend jaar daalt naar 425.000.

Volgens het kabinet hebben de crisismaatregelen op het terrein van de arbeidsmarkt duidelijk effect gehad. Verwacht wordt dat de economie volgend jaar 1,5 procent groeit en dat het begrotingstekort uitkomt op 3,9 procent.

STER reclame