Een op zeven Amerikanen is arm

Aangepast

Door redacteur Jacqueline Eckmann

De cijfers van het Amerikaanse Census Bureau, het bureau voor volkstellingen, liegen er niet om. Bijna 44 miljoen Amerikanen, of één op de zeven, leefden het afgelopen jaar onder de armoedegrens. Die grens ligt bij een bruto jaarinkomen van 22.000 dollar, precies 16.845 euro, voor een gezin van vier personen en bij bijna 11.000 dollar voor een eengezinshuishouden; dat is 8422 euro.

Het is het hoogste percentage in vijftien jaar. Gisteren werden de cijfers bekendgemaakt, vandaag zijn ze in bijna alle grote kranten voorpaginanieuws. De New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal en USA Today openen ermee. Ook de nationale radio- en televisiezenders besteden er aandacht aan.

De details van het onderzoek blijken nog treuriger. Het aantal armen had nog hoger kunnen zijn, maar miljoenen Amerikanen verdienen nét boven de armoedegrens vanwege een ww- of andere uitkering.

Niet oneindig

Maar de ww-uitkeringen zijn niet oneindig. Na een aantal weken, afhankelijk van de staat waarin je woont, wordt deze uitkering stopgezet. Een baan vinden in deze periode, waarin de werkloosheid nog steeds groot is, is bijzonder moeilijk.

Er zijn steeds meer Amerikaanse gezinnen die, om het hoofd boven water te houden, hun huis moeten verkopen en moeten intrekken bij ouders, familie of vrienden, als ze tenminste niet snel een ander huis kunnen vinden. Zonder deze familieopvang was het armoedeaantal nog hoger geweest.

Woonkamer

In The New York Times vertelt de 31-jarige Danise Sanders dat ze met haar drie kinderen bij haar moeder is ingetrokken, omdat ze haar hypotheek niet meer kon betalen en de bank haar huis moest verkopen. Daar slaapt de familie nu in de woonkamer.

De 22-jarige James Davis vertelt dat hij in februari 2009 zijn baan kwijtraakte. Sinds die tijd logeert hij met zijn 2-jarige dochtertje bij zijn moeder. Nog steeds heeft hij geen baan kunnen vinden.

Ziektekostenverzekering

Ook is het aantal Amerikanen zonder ziektekostenverzekering het afgelopen jaar gestegen naar bijna 51 miljoen. Mensen die hun baan verloren, raakten daarmee ook de door de werkgever betaalde verzekering kwijt.

Niet iedereen komt vervolgens in aanmerking voor Medicaid, een door de regering betaalde verzekering voor de armen. Verder is iedere zevende Amerikaan nog afhankelijk van voedselbonnen. Gaarkeukens zien een groeiend aantal bezoekers.

Jonge werknemers

De cijfers van het Census Bureau laten ook zien dat vooral jonge werknemers en jonge gezinnen het zwaar hebben. Zij komen vaak niet in aanmerking voor hulpprogramma's van de regering.

Zo komen jonge werknemers niet in aanmerking voor een ww-uitkering, omdat hun arbeidsverleden te kort is. Veel jongeren wonen daarom nog bij hun ouders of zijn er weer ingetrokken.

Een klein lichtpuntje is er ook: de 65-plussers staan er iets beter voor. Hun inkomen is niet afhankelijk van een baan, maar van pensien of een uitkering die wel zeker is. Maar dat is dan ook het enige lichtpuntje dat te ontdekken is in het onderzoek. De verwachting is dat de armoede dit jaar nog zal toenemen.

Stimuleringsprogramma's

President Obama zegt dat de cijfers nog veel erger waren geweest zonder zijn stimuleringsprogramma's. De Republikeinen interpreteren het onderzoek iets anders. Zij zien de cijfers als een bewijs dat de financiële steunmaatregelen van Obama niets hebben geholpen.

Volgens de krant Washington Post zullen de nieuwe armoedecijfers het wantrouwen in de politiek alleen maar doen toenemen.

STER Reclame