Het jaarlijkse debat na Prinsjesdag gaat deze keer definitief niet door. Een meerderheid van de Kamer vindt het dubbelop om twee keer kort na elkaar over de beleidsplannen van het kabinet te praten.

De Tweede Kamer gaat de twee dagen na Prinsjesdag traditiegetrouw in debat met het hele kabinet. Maar nu is de verwachting dat er snel een nieuw kabinet zit en daarop volgt al een soortgelijk debat over de regeringsverklaring.

Bezuinigingen

De financiële beschouwingen, die gedetailleerder ingaan op de miljoenennota, gaan wèl door. Die worden op 28 en 29 september gehouden.

Dit debat, met demissionair minister De Jager van Financïën, zal vooral gaan over de 3,2 miljard aan bezuinigingen om de begroting op orde te krijgen.

Om dit bedrag bij elkaar te krijgen, wil het demissionaire kabinet onder meer snijden in het budget voor de inburgering, de accijns op sigaretten en shag verhogen en de toeslag voor kinderopvang verlagen.

Nieuw kabinet

Een rechts minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV wil in totaal 18 miljard bezuinigen. De drie partijen onderhandelen nu over de invulling hiervan.

STER reclame