De Franse senaat steunt het verbod op gezichtsbedekkende kleding als boerka's en niqaabs. Een overweldigende meerderheid van 246 tegen 1 stemde voor het wetsvoorstel van de regering-Sarkozy. Veel oppositieleden weigerden uit protest te stemmen.

Eerder keurde de Nationale Assemblée, de Franse Tweede Kamer, het voorstel al goed. Ook daar onthielden de sociaal-democraten en de Groenen zich van stemmen.

President Sarkozy zegt dat het voorstel is bedoeld om moslimvrouwen te beschermen. Na invoering kan hun familie hen niet verplichten het gezicht te bedekken als ze de straat opgaan, zegt Sarkozy.

Frankrijk kent de grootste moslim minderheid van Europa, met vijf miljoen gelovigen. Minder dan tweeduizend van hen draagt een niqaab of boerka.

Gevangenisstraf

Op het dragen van een boerka komt 150 euro boete te staan. De man die zijn vrouw ertoe dwingt volledig gesluierd de straat op te gaan, krijgt een boete van dertigduizend euro, plus een jaar gevangenisstraf.

Nu de senaat het voorstel heeft goedgekeurd, kan alleen het Franse hooggerechtshof het voorstel nog tegenhouden. Het besluit moet nog wel worden getoetst aan de Franse grondwet.

Als de wet wordt goedgekeurd, wordt Frankrijk het eerste land in Europa met een boerkaverbod. Het land kende al een verbod op hoofddoekjes voor overheidsgebouwen en scholen.

Tegenstanders zeggen dat het boerkaverbod in strijd is met de Europese rechten van de mensen en de vrijheid van geloof.

STER reclame