De Nederlandse heide is de laatste jaren steeds paarser geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek komt dat doordat heidegrond intensiever wordt begraasd, geplagd en gemaaid.

Door het intensieve beheer neemt de hoeveelheid paarskleurige plantsoorten, zoals de struikheide, toe. Soorten die de hei geel doen kleuren, zoals de bochtige smele en het pijpenstrootje, nemen juist af.

De heide werd bedreigd door de groeiende uitstoot van stikstof. Grassoorten die van nature in de heide groeien, zijn daardoor gaan domineren.

Plaggen

Door strengere milieuwetgeving en schonere auto's komt er tegenwoordig minder stikstof in het milieu, maar het CBS denkt dat dat nog niet voldoende is om het effect ongedaan te maken.

Wat vooral helpt bij het tegengaan van de vergrassing, is het intensieve beheer van de heide. Daardoor is de natuurlijke kleur van de heide, paars, weer overheersend.

Wel waarschuwen de onderzoekers ervoor dat het intensieve beheer als plaggen de biodiversiteit belemmert. Het CBS zegt dat door plaggen meer paarse heide op, maar gaat ook "een groot deel van de oorspronkelijke gevarieerde structuur verloren". Bijzondere plant- en diersoorten verdwijnen daardoor.

STER reclame