De verkeersboetes gaan omhoog. Het kabinet wil alle boetes in het verkeer met vijftien procent laten stijgen.

Volgens minister Hirsch Ballin is de maatregel vooral bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. "Op deze manier maken we duidelijk dat verkeersovertredingen niet worden geaccepteerd", zei hij.

Met de maatregel hoopt het kabinet 50 miljoen euro binnen te halen. Hirsch Ballin wil dat geld onder meer investeren in nieuwe apparatuur voor verkeerscontroles.

Administratiekosten

In 2008 gingen de verkeersboetes ook al omhoog, met gemiddeld twintig procent. Sinds vorig jaar brengt het Centraal Justitieel Incassobureau, dat alle boetes incasseert, bij bepaalde overtredingen ook zes euro administratiekosten in rekening.

STER reclame