In België lijkt een doorbraak te zijn bereikt in de kabinetsformatie.

Onder de leiding van preformateur Di Rupo hebben de zeven partijen een principeakkoord bereikt over de financieringswet. Deze wet regelt de manier waarop de belastinginkomsten worden verdeeld.

Vlamingen vs. Walen

De aanpassing ervan is een van de dossiers waarover in België veel strijd gevoerd wordt. Vlamingen vinden dat nu te veel geld naar de Walen gaat. De Walen vrezen dat ze er financieel op achteruit gaan.

Nu er een principeakkoord over de wet is, zijn ook de andere hoofdpijndossiers weer bespreekbaar. Eén daarvan is de splitsing van het kiesdistrict BHV.

STER reclame