In Harlingen is een waterkering in gebruik genomen waarmee het Deltaplan na bijna vijftig jaar is voltooid.

In de Friese stad stond sinds 1965 al een zeewering maar die lag niet op Deltahoogte, de nieuwe wel.

Primaire waterkering

Alle werken die na de Watersnoodramp van 1953 nodig werden geacht om Nederland tegen het water te beschermen, zijn voltooid.

Dat het zo lang heeft geduurd, is een gevolg van voortschrijdend inzicht. De keermuur werd in 1965 gebouwd als een 'secundaire waterkering', een extra dijk achter de veel hogere zeedijk. Maar toen in de jaren zeventig onder druk van milieuorganisaties de inpoldering van de Waddenzee van de agenda werd gehaald, moest de muur een 'primaire waterkering' worden.

Waddeneilanden

Daarvoor was de muur zo'n tachtig centimeter te laag. Het heeft tot in de jaren negentig geduurd voordat het kabinet geld gaf voor een verhoging.

Ook andere waterkeringen rond de Waddenzee, waaronder de dijken op Terschelling en Vlieland, werden op Deltahoogte gebracht. In Harlingen ging het behalve om de kademuur rond de haven waar de veerboten naar de Waddeneilanden vertrekken, ook om een sluis.

Vervangen

Vanmiddag namen dijkgraaf Paul van Erkelens en Deltacommissaris Wim Kuijken symbolisch de keermuur in gebruik, door de coupure (doorgang) in de muur af te sluiten. De aanleg van het laatste stukje Deltaplan in Harlingen heeft drie jaar geduurd en kostte veertig miljoen euro.

In 2005 is de Deltawet vervangen door een nieuwe wet voor de waterkeringen. Op Prinsjesdag wordt een nieuw Deltaplan gepresenteerd.

STER reclame