Het gaat beter met het taal- en rekenonderwijs op de basisscholen, dankzij de extra subsidie die de scholen sinds twee jaar krijgen.

Dat stelt de PO-Raad op basis van een enquete onder 2000 basisscholen. De raad komt met de onderzoeksresultaten op de dag dat in het midden van het land de scholen weer zijn begonnen.

Basale kwaliteiten

Twee jaar geleden kende de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs 20 miljoen euro toe aan basisscholen met leerlingen die een achterstand hadden bij taal en rekenen. Dat komt neer op een bedrag van zo'n 10.000 euro per school.

Volgens driekwart van de scholen zijn de resultaten van leerlingen aantoonbaar verbeterd sinds het extra geld beschikbaar is. Concrete resultaten kunnen echter pas over een aantal jaar worden gegeven op basis van de resultaten van de Citotoets die leerlingen in groep 8 maken.

Volgens Kete Kervezee van de PO-Raad was het reken- en taalonderwijs de laatste jaren ondergesneeuwd. "In het overaanbod van thema's hebben we onderschat hoe belangrijk het is dat de basale kwaliteiten taal en rekenen perfect beheerst worden", zo vertelde ze vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Vanzelfsprekend

De PO-Raad gebruikt de cijfers om een oproep te doen aan het nieuwe kabinet. Volgens de raad blijven er inspanningen nodig om de eerste successen door te zetten. "Ik vind het zo vanzelfsprekend dat ik bijna durf te zeggen dat het geen punt van de onderhandelingen zou mogen zijn", aldus Kervezee.

"Het basisonderwijs is het fundament van onze samenleving. We zeggen dat we willen bezuinigen om te voorkomen dat de volgende generatie de rekening krijgt. Als je bezuinigt op basisonderwijs, dan weet je zeker dat de volgende generatie de rekening krijgt."

STER reclame