NOS NieuwsAangepast

Kwelders langs Afsluitdijk favoriet

Een strook met kwelders aan de Waddenzeekant van de Afsluitdijk, heeft de voorkeur gekregen in een publieksonderzoek naar de toekomst van de dertig kilometer lange waterkering.

De kwelders zijn maar een onderdeel van het ontwerp voor de bijna tachtig jaar oude dijk.

Het plan met de naam WaddenWerken houdt in dat met zand uit het IJsselmeer aan de ander kant een kweldergebied ontstaat. In het uitgediepte IJsselmeer ontstaat dan een 'onderwaterlandschap' dat aantrekkelijk is voor vissen en vogels.

Zoet en zout

Reden om de dijk aan te pakken is dat hij moet worden versterkt. Er komt er meer rivierwater het IJsselmeer in, terwijl aan de overkant van de dijk het waterpeil in de Waddenzee stijgt onder invloed van klimaatveranderingen.

Verhoging van de dijk is een voor de hand liggende mogelijkheid, maar met de strook kwelders is dat volgens de ingenieurs achter het plan WaddenWerken niet nodig. Ze stellen ook voor om bij Den Oever aan de Noordhollandse kant een centrale te bouwen die energie haalt uit het verschil tussen zout en zoet water.

Keuze

Het ontwerp is maar één van de plannen voor de Afsluitdijk die bij Rijkswaterstaat zijn binnengekomen. Deze dienst wil het groot onderhoud aan de dijk tussen Noord-Holland en Friesland combineren met milieumaatregelen, alternatieve energieopwekking en toerisme.

De komende maanden wordt een keuze gemaakt tussen de vier plannen die nog meedoen. Het plan WaddenWerken kreeg in het publieksonderzoek met 2300 ondervraagden de voorkeur van 34 procent van de deelnemers.

Overige plannen

* Het ontwerp Natuurlijk Afsluitdijk, met onder meer een tweede dijk aan de IJsselmeerkant, kreeg de tweede plaats in het publieksonderzoek. Door deze 'natuurdijk' ontstaat een zogenoemd valmeer, waarin de waterstanden kunnen worden benut voor het opwekken van energie.

Aan de andere kant van de Afsluitdijk moet volgens dit plan van onder meer Wubbo Ockels een 'brakwatermeer' ontstaan, waarin met een nieuwe techniek energie wordt gewonnen uit vliegers.

* De derde plaats kreeg het plan Watermachine, dat voorziet in een 'Fryske Archipel' aan de oostkant van de Afsluitdijk. Dat moet eruit komen te zien als een Wadden- en duinlandschap met ruimte voor watersport. Op de Afsluitdijk zelf zouden zonnepanelen moeten komen.

* Het vierde plan, met als naam Monument in Balans, houdt de aanleg in van een betonnen schild op de dijk om het water tegen te houden. Deze ontwerpers stellen ook voor om een 'naviduct' ín de dijk op te nemen, een tunnel onder een sluizencomplex.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl