Everglades nu bedreigd erfgoed

Aangepast

De Unesco heeft twee nieuwe locaties de status van bedreigd werelderfgoed gegeven. Het zijn een groep regenwouden in Madagascar en het natuurgebied Everglades in de Amerikaanse staat Florida.

In de Everglades-moerassen lopen dieren en planten gevaar doordat water wordt weggesluisd naar omliggende steden. Door vervuiling zijn planten excessief gaan groeien en is ook het aantal diersoorten afgenomen. De bossen in Madagascar worden onder meer bedreigd door illegale houtkap.

Werelderfgoedfonds

Plaatsing op de lijst betekent dat de VN voor het gebied acuut een beroep kan doen op het Werelderfgoedfonds. Dat fonds geldt voor speciale doelen, waarvoor ongeveer vier miljoen dollar per jaar beschikbaar is.

Het bestaat uit contributies en andere bijdragen van staten die de werelderfgoedovereenkomst hebben getekend. Bij urgente problemen of bedreigingen kan er een beroep worden gedaan op het fonds.

Behoud en bescherming

Plaatsing van erfgoed in de gevarenzone kan een gunstig effect hebben. Eerder deze week werden de Galapagoseilanden weer op de gewone werelderfgoedlijst gezet, omdat de situatie in het gebied verbeterd was.

Unesco hoopt met de plaatsing op de lijst van bedreigd erfgoed overheden te dwingen meer te doen aan het behoud en de bescherming van een gebied. De lijst telt nu wereldwijd 35 gebieden.

STER Reclame