De fractievoorzitters van VVD, PVV en CDA gaan onderhandelen over een minderheidskabinet. De partijen zien perspectieven op zo'n kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV.

Dat bleek vanavond uit het gesprek dat Mark Rutte, Geert Wilders en Maxime Verhagen met informateur Ruud Lubbers voerden.

In de informele gesprekken van de afgelopen week zijn alle grote onderwerpen gewogen, zei VVD-leider Rutte "en dat geeft vertrouwen als het op de echte onderhandelingen aankomt".

Verschillen

Volgens Geert Wilders is er gekozen om te gaan onderhandelen over een minderheidskabinet omdat er principiële verschillen zijn over hoe om te gaan met de islam. De partijen zijn het oneens over de vraag of de islam een religie is of een politieke ideologie. Dat staat in de gezamenlijke verklaring die het drietal heeft ondertekend.

Wilders zegt blij te zijn met de samenwerking op rechts. De PVV is akkoord met een bezuiningspakket van 18 miljard euro, zei Wilders. Maar alleen als er goede afspraken worden gemaakt op het gebied van immigratie, integratie, asiel, veiligheid en ouderenzorg.

CDA-fractievoorzitter Verhagen is "ervan overtuigd dat het mogelijk is om te komen tot een stabiele politieke samenwerking". "Omdat we elkaars verschillen niet verdoezelen maar accepteren, is het mogelijk dat het regeerakkoord recht doet aan de beginselen van het CDA", aldus Verhagen.

"Wij zullen laten zien dat dit werkt en dat we een betrouwbare partij zijn", belooft PVV-voorman Wilders.

Verslag

Het drietal zat vanaf zeven uur bij informateur Lubbers aan tafel om verslag uit te brengen over de informele gesprekken die de politici de afgelopen week voerden.

Rutte, Wilders en Verhagen gingen gezamenlijk de Eerste Kamer binnen om met Lubbers te praten. Ze kwamen van een overleg op de kamer van Rutte. Vanmiddag spraken de drie afzonderlijk met hun fracties, na de hele week te hebben overlegd op een geheime locatie.

Na afloop van de fractievergaderingen wilden de drie weinig kwijt. CDA-fractievoorzitter Verhagen zei dat het een goed gesprek was geweest met zijn fractie. De vergadering van het CDA duurde het langst van alle drie partijen.

Cohen tegen

Informateur Lubbers heeft maandag alle fractievoorzitters van de overige partijen in de Tweede Kamer uitgenodigd voor een gesprek. Hij zal ze dan bijpraten over de gevolgen van de onderhandelingen over een minderheidskabinet.

Job Cohen is het niet eens met de gang van zaken. Hij wil dat er eerst gekeken wordt naar andere opties die wel een meerderheid in het parlement opleveren.

"In deze moeilijke periode is er behoefte aan een kabinet dat kan rekenen op een stabiele meerderheid in de Tweede Kamer. Verdere stappen zijn nu aan de informateur, maar het lijkt mij logisch dat eerst meerderheidsvarianten verder verkend worden."

D66-leider heeft een Kamerdebat aangevraagd met informateur Lubbers. Hij wil bespreken waarom VVD, PVV en CDA willen gaan onderhandelen over een minderheidskabinet, terwijl dat volgens hem niet strookt met de opdracht die Lubbers van de koningin heeft gekregen.

Pechtold vindt dat Lubbers alleen met de drie fractievoorzitters over een meerderheidscoalitie had mogen praten.

STER reclame