Massale vissterfte in Midden-Nederland

Aangepast

In Midden-Nederland drijven duizenden dode vissen op het water of happen ze naar zuurstof. Oorzaak is de langdurige warmte. Vooral in Veenendaal, Wageningen, Ede, Amersfoort, Nijkerk en Soest hebben vissen het moeilijk.

Door het weer van de afgelopen dagen is het oppervlaktewater in deze regio nagenoeg zuurstofloos. Door de warmte was het zuurstofgehalte al laag, maar door de harde regen was er ook sprake van riooloverstorten. Het vervuilde water en het water van de wegen kwam in één keer in de habitat van de vissen terecht.

Andere watersystemen

De reden dat juist in deze regio zoveel vissen sterven, heeft te maken met de watertoevoer. In iedere regio is het watersysteem anders. Veel wateren in deze regio hebben geen watertoevoer van buitenaf en zijn dus compleet afhankelijk van regen.

Waterschap Vallei en Eem spreekt van massale vissterfte. De dode vissen worden meteen verwijderd om meer vissterfte te voorkomen. De bacteriën van de dode dieren zouden het probleem kunnen verergeren.

Hoeveel vissen exact dood zijn en wat daarvan de consequenties zijn voor het biosysteem, is nog niet bekend.

STER Reclame