Kindermishandeling sneller gemeld

Aangepast

Steeds minder gezinnen worden wegens kindermishandeling onder toezicht gesteld. Dat komt volgens het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling doordat mensen sneller bellen als ze vermoeden dat een kind wordt mishandeld.

Daardoor kan het meldpunt eerder hulp inschakelen om zo'n gezin intensief te begeleiden en is het minder vaak nodig om de Raad voor de Kinderbescherming in te schakelen.

Mishandeld

Het meldpunt van Bureau Jeugdzorg kreeg vorig jaar 59.439 meldingen van mensen die vermoeden dat in hun omgeving een kind wordt mishandeld. Het jaar daarvoor waren het er tienduizend minder.

STER Reclame