Dossiers gevangenen op straat gezet

Aangepast

Het CBP, het College Bescherming Persoonsgegevens, heeft minister van Justitie Hirsch Ballin op de vingers getikt vanwege gevangenendossiers die op straat zijn beland.

In januari vond een passant in Den Haag een kaartenbak bij het grofvuil over gevangenen met psychische problemen.

Kelder

De kaarten lagen jarenlang in de kelder van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), een dienst die onder Justitie valt. Het NIFP had de kaartenbak zelf bij het grolfvuil gezet zonder te kijken wat erin zat.

Het CBP constateert dat de dienst geen inventarisatie had van de gegevens die in de kelder lagen. Hirsch Ballin had maatregelen moeten nemen, aldus het CBP. Volgens het college had Justitie onvoldoende gedaan om de gegevens te beveiligen en dat is in strijd met de wet.

STER Reclame