NOS NieuwsAangepast

'Conclusies klimaatrapport blijven staan'

De belangrijkste conclusies in het klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) blijven overeind. Het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de samenvatting van de rapporten onderzocht en heeft geen fouten vastgesteld.

Het PBL onderzocht het rapport op verzoek van voormalig minister Cramer van Milieu. Ze was woedend toen eind vorig jaar bleek dat er fouten in het IPCC-rapport stonden. Zo stond er dat de gletsjers op de Himalaya in 2035 zouden zijn gesmolten en dat Nederland voor 55 procent onder het zeeniveau ligt. Beide beweringen waren niet juist.

Daarom liet minister Cramer het PBL opnieuw de conclusies van het IPCC-rapport onderzoeken. Maar het PBL vond geen wezenlijke nieuwe fouten. De hoofdconclusie van het IPCC over de gevolgen van klimaatverandering, blijft overeind.

Betere controle

Het PBL stelt wel dat de onderbouwing van de conclusies in sommige gevallen onvoldoende helder is. Het PBL stelt het IPCC voor om meer in kwaliteitscontrole te investeren en meer mensen te betrekken bij het schrijven van toekomstige rapporten.

Verder heeft het PBL nog een fout ontdekt die overigens de hoofdconclusie van de rapporten niet aantast: de schatting van het aantal mensen in Afrika, dat in 2020 risico loopt op watertekort door klimaatverandering blijkt niet 75 tot 250 miljoen te zijn, maar 90 tot 220 miljoen mensen. De fout viel binnen de onzekerheidsmarge.

De fouten in het IPCC-rapport leidden begin dit jaar tot veel discussie wereldwijd. Ook op het onderzoek van het PBL was kritiek. "De slager die zijn eigen vlees keurt", zeiden de PVV en de VVD. Het PBL moest het eigen onderzoek gaan onderzoeken, vonden de partijen.

In een reactie op het rapport van het PBL liet VVD-Kamerlid Nepperus weten nog steeds niet echt gelukkig te zijn. "Het blijft de slager en het eigen vlees." Ze blijft zwaar tillen aan de fouten van het IPCC. Ze wacht het rapport af dat de VN later dit jaar uitbrengt over de fouten bij het IPCC.

Huizinga

Het PBL-rapport werd vanmiddag aangeboden aan de huidige demissionaire minister van Milieu, Tineke Huizinga. Huizinga noemde de aanbevelingen van het PBL waardevol: "De dreigende opwarming van de aarde is helaas geen loos alarm. De aannames die ten grondslag liggen aan het Nationaal Waterplan en het Deltaprogramma staan niet ter discussie. Willen we de gevolgen van klimaatverandering in de hand houden, willen we Nederland veilig houden ook voor de komende decennia, dan zullen we nu actie moeten ondernemen en nu moeten investeren."

Er is de minister veel aan gelegen om onzorgvuldigheden in volgende IPCC rapporten zoveel als mogelijk te voorkomen. Huizinga: "Het is in het belang van zowel het klimaatdebat als de geloofwaardigheid van het IPCC dat de werkwijze en kwaliteitscontrole van het IPCC worden verbeterd. Het PBL-rapport doet daarvoor waardevolle aanbevelingen."

Het PBL-rapport zal zeker een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de Nederlandse inbreng voor de IPCC vergadering dit najaar, zo schrijft minister Huizinga in haar brief aan de Tweede Kamer.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl