Minister De Jager van Financiën houdt er vertrouwen in dat de Nederlandsche Bank gaat werken aan een cultuurverandering. De minister debatteerde met de Tweede Kamer over het rapport van de Commissie-Scheltema over de ondergang van de DSB Bank en de rol daarbij van de Nederlandsche Bank.

De Jager eist van de Nederlandsche Bank een stevig plan van aanpak. Daarin moet president Wellink aangeven hoe hij het toezicht op banken gaat verbeteren. Of Wellink de cultuuromslag kan leiden, moet uit uit het plan van aanpak blijken, vindt De Jager. Hij heeft op zichzelf vertrouwen in de bank, "maar dat is geen blind vertrouwen en je moet het blijven verdienen", voegde de minister er aan toe.

Het plan van aanpak wordt half augustus naar de Kamer gestuurd.

Eer aan zichzelf

De PVV diende een motie in waarin de partij minister De Jager opriep om de huidige termijn van Wellink zo snel mogelijk te beëindigen. De motie werd niet gesteund door de andere partijen.

De SP en GroenLinks vinden de motie van de PVV te ver gaan, maar vinden wel dat Wellink de eer aan zichzelf moet houden en moet opstappen. Zij vinden de aanpak van De Jager voorlopig voldoende.

Bankvergunning

Gisteren moest president Wellink van De Nederlandsche Bank zich verantwoorden in een hoorzitting van de Kamer.

De toezichthouder kreeg forse kritiek van de commissie-Scheltema. De commissie stelde dat de DSB-bank in 2005 niet zo makkelijk een vergunning had moeten krijgen. Wellink was het daarmee eens: "We hadden DSB nooit zonder extra voorwaarden een bankvergunning moeten geven."

De hoofdconclusies uit het DSB-rapport

Verontschuldigingen

Na aandringen van de Kamer bood de bankpresident zijn verontschuldigingen aan voor de gang van zaken rond DSB. Op de vraag van GroenLinks-Kamerlid Sap of hij bereid was om zijn excuses te maken tegenover de gedupeerden van de DSB-affaire, zei Wellink: "Ik heb gezegd 'het had iets meer en het had iets beter gekund' en voor dat deel wil ik best namens onze organisatie de verontschuldigingen aanbieden."

STER reclame