VVD-leider Rutte heeft informateur Rosenthal op de hoogte gesteld van zijn voorkeur voor een kabinet van VVD, PvdA en CDA. Zo'n 'midden-coalitie' biedt in zijn ogen in de huidige omstandigheden de beste garantie om het herstelbeleid vorm te geven.

Rutte ziet niets in 'paars-plus', waar PvdA, D66 en GroenLinks voorstander van zijn. Op haar beurt voelt de PvdA weer niets voor de middencoalitie.

Volgens Rutte is het verschil tussen de paarse partijen groter dan tussen VVD, PvdA en D66.Als de informateur toch paars wil onderzoeken, moet er volgens Rutte eerst een tussenronde komen.

STER reclame