Rosenthal: geen coalitie VVD-PVV-CDA

Aangepast

Nederland krijgt vooralsnog geen rechtse coalitie. Informateur Rosenthal is er niet in geslaagd VVD, CDA en PVV aan tafel te krijgen voor onderhandelingen.

"Het pad in de richting van een meerderheidskabinet met VVD en PVV is niet begaanbaar is gebleken", zegt informateur Rosenthal. Hij heeft zijn conclusie vanmiddag aan koningin Beatrix gemeld.

Rosenthal gaat nu door met het verkennen van andere mogelijkheden. Hij wil er niet op vooruitlopen welke dat zijn. "Zorgvuldigheid staat voorop en ik heb mijn analyse nog niet afgerond", zei hij. Rosenthal hoopt daar vrijdag meer over te kunnen zeggen.

Opdracht

Rosenthal verwees nadrukkelijk naar de passage in de opdracht van koningin Beatrix om zo snel mogelijk een meerderheidscoalitie te vinden, gezien de moeilijke economische situatie waarin ons land zich bevindt. Die geeft hem de vrijheid naar alternatieven te zoeken nu een combinatie van de grootste partij (VVD) en de grootste winnaar (PVV) niet is gelukt.

Coalities die op een parlementaire meerderheid kunnen rekenen lijken de combinaties VVD-PvdA-CDA of een zogenoemde Paars-plus-combinatie met VVD-PvdA-D66 en GroenLinks.

Teleurgesteld

Rosenthal sprak vandaag apart met de fractievoorzitters Verhagen, Wilders en Rutte. CDA-fractievoorzitter Verhagen bleef bij zijn standpunt dat hij niet met de VVD en PVV gaat onderhandelen zolang die het niet eens zijn met elkaar.

PVV-leider Wilders vindt dat Verhagen de stekker uit de kabinetsformatie heeft getrokken en is daar erg teleurgesteld over. VVD-fractievoorzitter Rutte noemde het voorstel van het CDA om eerst alleen met VVD en PVV te praten "geen begaanbare weg".

STER Reclame