Vijftig hardnekkige overlastgevers uit Amsterdam Zuidoost worden harder aangepakt. Ze krijgen binnenkort een brief van het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost en daarin staat dat politie, justitie, gemeente en belastingdienst hen extra scherp in de gaten houden.

Amsterdam Zuidoost wil af van de negatieve sfeer die om de overlastgevers heen hangt. Het stadsdeel wil voorkomen dat hele gezinnen of families worden meegezogen in de criminaliteit.

Volgens stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose gaat het vooral om jongeren van rond de 20 die regelmatig in aanraking zijn gekomen met politie en justitie. "We proberen een scherp onderscheid te maken tussen normale jongeren en jongeren die over de schreef gaan. We hebben nu vijftig jongeren in kaart gebracht zij krijgen een brief met een bevestiging dat ze op de lijst staan."

Te dure auto

De stadsdeelvoorzitter heeft duidelijk voor ogen wat de taak van de politie wordt. "We gaan ze hard aanpakken. Als ze met een veel te dure auto rondrijden die niet verantwoord kan worden, zullen ze moeten aantonen met welke middelen die auto aangeschaft is. We hopen dat daarmee de groep geïsoleerd kan worden", aldus La Rose, die aangeeft dat de brief niet alleen schrik moet aanjagen.

"We hebben in de brief ook geschreven dat we ze graag willen helpen als ze een keerpunt in hun leven willen maken. We zijn niet te beroerd om te praten. De overlastgevers krijgen ook hulp aangeboden bij het zoeken naar werk of het wegwerken van schulden." La Rose ziet erop toe dat de achterban van de genoteerde jongeren niet te maken krijgt met negatieve gevolgen van de lijst. "We geven extra aandacht en zorg aan de families en vrienden van deze jongeren."

Koffie

Eerder ondernam de politie in Amsterdam, Rotterdam en Zeist al maatregelen tegen overlastgevende jongeren door ze thuis op te zoeken. Op deze werkwijze kwam nogal wat kritiek van de Nationale ombudsman. La Rose is niet bang dat ook het opstellen van een lijst misschien te ver gaat.

"We hebben de politie laten uitzoeken wat mag en wat niet en we gaan door met ons 'achter-de-voordeur-programma'. We kloppen aan bij de mensen en waar het goed gaat, drinken we koffie en waar de problemen zijn wordt de helpende hand geboden. Dat systeem werkt goed en we krijgen veel positieve respons."

Effect

Of het opstellen van de lijst ook daadwerkelijk effect gaat sorteren, kan de stadsdeelvoorzitter niet zeggen. "Je weet nooit van tevoren wat gaat werken en wat niet, maar we moeten druk zetten op deze overlastgevende groep. We moeten de jongeren laten weten dat ze permanent in de gaten worden gehouden. Op enig moment zullen ze moeten inbinden en hun gedrag zal moeten veranderen. In het uiterste geval zal er reden zijn voor justitie om ze voor langere tijd op te sluiten. We moeten ons veel specifieker richten op de harde kern die specifiek overlast veroorzaakt."

Als het opstellen van de lijst en de rol van de politie hierin een succes blijkt, zal de werkwijze ook in andere stadsdelen van de hoofdstad worden toegepast.

STER reclame