De Amerikaanse president Obama houdt morgen een televisietoespraak over de olievervuiling in de Golf van Mexico. Dergelijke toespraken zijn uitzonderlijk. Alleen bij echt grote rampen en nationale crises speekt de president massaal zijn volk toe.

Obama vergelijkt de grootste milieuramp uit de Amerikaanse geschiedenis met de aanslagen op 9/11. In een interview met de website Politico zegt hij: "Op dezelfde manier dat onze kijk op onze kwetsbaarheden en ons buitenlands beleid op vergaande wijze werd gevormd door 9/11, denk ik dat deze ramp vorm gaat geven aan de manier waarop we de komende jaren zullen denken over het milieu en energie." De president verwacht dat de ramp een aansporing is voor het Congres om zijn nieuwe milieu- en energiewet goed te keuren.

De wet is onderdeel van Obama's ambitie om de rest van zijn presidentschap te gebruiken om de VS te overtuigen van zijn "visionaire energiebeleid". Obama zegt dat het zijn grootste uitdaging is om te zorgen dat de "juiste lessen worden getrokken uit deze ramp."

Pers

Obama verwijt de pers dat die dingen van hem eist die de bevolking niet van hem verwacht. "Zij verwachten niet dat we kunnen heksen." De vraag is hoe correct dat beeld is.

Een maand na het begin van de ramp zegt de woordvoerder van het Witte Huis in antwoord op een vraag van de pers dat de verantwoordelijkheid bij BP ligt. De president heeft niet het gezag om meer te doen dan het proces te overzien. De opmerking van de woordvoerder klinkt vreemd in een tijd waarin banken en de autofabrikanten met de streek van een pen worden genationaliseerd. Woordvoerder Robert Gibbs krijgt direct een vraag voorgelegd: "Als BP het niet voor elkaar krijgt, kunnen jullie het dan niet onder jullie hoede nemen?" Gibbs: "Nee."

Kritiek

De kritiek op de regering Obama neemt met de dag toe. Vooral nu duidelijk wordt dat, zelfs nu het lek deels is gedicht, iedere week net zoveel olie vrijkomt als bij de ramp met de Exxon Valdez, in 1989.

Begon de kritiek al met de schandalen bij de overheidsdienst die faalde in het toezicht op de oliebedrijven, vervolgens zou Obama zich hebben laten misleiden door lage schattingen van BP en inmiddels blijkt het door hem ingestelde moratorium op boringen een wassen neus. Het moratorium dat is ingesteld voor een half jaar heeft betrekking op minder dan één procent van de ruim vijfduizend olieborigen in de Golf van Mexico, waarvan 591 in diep water.

Catastrofale gevolgen

Een van de boorplatfoms die blijft produceren is de Atlantis, waar ruim zeshonderd meter dieper wordt geboord dan werd gedaan bij de Deepwater Horizon, vlak voordat het 56 dagen geleden explodeerde. Volgens het Congres ontbreekt negentig procent van de certificering voor de onderzeese onderdelen van het boorplatform. Dit probleem kan "catastrofale" gevolgen hebben, schrijft BP in interne documenten.

Al op 19 mei stuurden 26 Congresleden een brandbrief waarin ze vroegen om de directe sluiting: "We maken ons grote zorgen, dat de tragedie met de Deepwater Horizon een voorbode kan zijn van een ongeluk op de Atlantis."

STER reclame