Onderzoeksbureau Nyfer heeft bevestigd dat in de koopkrachtberekeningen van CDA en D66 fouten zitten. Hierdoor kwamen de uitkomsten die vanmorgen in de Volkskrant te lezen waren, ongunstiger uit voor beide partijen.

Nyfer heeft na de kritiek nieuwe berekeningen gemaakt. Daaruit blijkt dat AOW'ers er bij het CDA op vooruit gaan of dat hun situatie minstens dezelfde blijft. Voor D66 verandert na de herberekeningen een lastenverzwaring in een lastenverlichting.

GroenLinks plaatst ook vraagtekens bij enkele uitkomsten, maar vraagt niet formeel om rectificatie.

Te kort dag

Eerder weigerden het Centraal Planbureau en het NIBUD de verkiezingsprogramma's te vergelijken door koopkrachtberekeningen te maken. Zij vonden het te kort voor de verkiezingen om het zorgvuldig te doen.

STER reclame