Werkgevers en werknemers zijn het definitief eens over verhoging van de AOW-leeftijd. In het akkoord staat dat de AOW-leeftijd in 2020 omhoog gaat naar 66 jaar. Iedere vijf jaar wordt bekeken of verdere verhoging nodig is.

De bedoeling is dat de AOW-leeftijd in 2025 naar 67 jaar gaat. Eind september mislukte overleg in de SER tussen de bonden en werkgevers en leek een akkoord nog ver weg.

Stoppen

De AOW-uitkering wordt gekoppeld aan de lonen, waardoor hij omhoog gaat. Wie 65 wordt kan wel stoppen met werken, maar krijgt dan een lagere uitkering.

Deze maatregel kost volgens het Centraal Planbureau zo'n zeven miljard euro. De sociale partners denken dat de kosten kunnen worden teruggewonnen door beperking van allerlei fiscale maatregelen.

Niet gegarandeerd

De sociale partners waarschuwen verder dat mensen hun verwachtingen over hun pensioen moeten bijstellen. Ze wijzen erop dat pensioenen voor een deel afhankelijk zijn van de resultaten op de beurs.

Ook moet ook het aanvullend pensioen worden aangepast. "Het huidige pensioencontract is onvoldoende shockproof", schrijven de sociale partners. De beurstegenvallers van de afgelopen jaren hebben bewezen dat "twijfel over de financiele soliditeit van bestaande pensioenrechten gerechtvaardigd is". Ze raden mensen aan om meer te gaan sparen.

De bonden en werkgevers hopen dat het nieuwe kabinet de voorstellen overneemt.

STER reclame