Voor het eerst sinds het uitbreken van de financiële crisis is het aantal werklozen afgenomen.

In de periode van februari tot april zaten 437.000 mensen zonder werk, 9.000 minder dan in de drie maanden daarvoor.

Het werkloosheidspercentage is daarmee gekomen op 5,9. Een jaar geleden was dat nog 4,6 procent. Het aantal werkzoekenden nam af in alle provincies, vooral in Friesland en Drenthe.

De daling was het grootst onder lagere technische beroepen. Hier zijn in het bijzonder beroepen in de bouw verantwoordelijk voor de daling.

Vacatures

"Het is echter te vroeg om te spreken van een omslag in de ontwikkeling van de werkloosheid", zegt het CBS. Hoewel er minder werklozen zijn, is de situatie op de arbeidsmarkt volgens het CBS in de afgelopen maanden niet verbeterd. "Zo was er nog een verdere daling van het aantal openstaande vacatures en kromp het aantal banen fors."

Over een langere periode bezien nam de werkloosheid het afgelopen halfjaar met gemiddeld 6000 per maand toe. In de eerste helft van vorig jaar was dit gemiddeld 13.000 per maand.

Er werden in april bijna 42.000 ww-uitkeringen beëindigd, waarvan ruim de helft vanwege werkhervatting.

STER reclame