De bevrijdingsfestivals in Nederland zijn goed bezocht. In Zwolle was het zelfs zo druk dat de politie mensen afraadde om naar de binnenstad te komen.

In Utrecht hadden mensen moeite het festivalterrein in park Transwijk te betreden vanwege de drukte. Ook in Roermond, waar premier Balkenende het startsein gaf voor de viering van Bevrijdingsdag, was het druk.

Met het ontsteken van het bevrijdingsvuur opende de premier Bevrijdingsfestivals in alle provincies en in Amsterdam. Balkenende herinnerde in zijn toespraak in Roermond aan de ordeverstoring bij de Dodenherdenking op de Dam. Hij wenste de gewonden alle goeds toe. Voorzitter Leemhuis-Stout van het Nationaal Comité wenste hen ook een spoedig herstel toe.

Voorafgaand aan de openingshandeling hield oud-premier Wim Kok in Roermond de jaarlijkse 5 mei-lezing. Hij waarschuwde dat we de aandacht voor vrijheid wereldwijd niet moeten laten verslappen. "Wij mogen niet zo gepreoccupeerd raken met het vervolmaken van onze eigen vrijheid dat we ons doof en blind tonen voor gebrek aan vrijheid in andere delen van de wereld", aldus Wim Kok.

Geen house

In totaal waren er dertien bevrijdingsfestivals in het hele land. Het thema was dit jaar 'Vrijheid wereldwijd, wat is daarvoor nodig?' Behalve muziek waren er ook debatten. De ambassadeurs van de vrijheid waren dit jaar Guus Meeuwis, Junkie XL en Boris en Wicked Jazz Experience. Zij gingen per helikopter of per bus de festivals af.

Het bevrijdingsfestival in Rotterdam was dit jaar minder uitbundig dan de afgelopen jaren. De gemeente stelde als voorwaarde dat het festival om 19.30 uur afgelopen zou zijn, ruim drie uur eerder dan normaal. Ook mocht er geen housemuziek worden gedraaid.

Vorig jaar liep het festival 's avonds uit de hand, terwijl er eerder op de dag geen sprake was van spanningen. Politieagenten vuurden waarschuwingsschoten af om groepen jongeren van zich af te houden. Dit wordt achteraf beschouwd als de opmaat tot de strandrellen in Hoek van Holland.

Dat was uiteindelijk de aanleiding om regels voor evenementen aan te scherpen. Volgens de gemeente trekt housemuziek de verkeerde mensen aan. Organisator Jessica Amelia van het bevrijdingsfestival is het daar niet mee eens. "Als ik zie wat er het afgelopen jaar in Rotterdam in evenementenland is gebeurd, denk ik niet meer dat het specifiek met dance te maken heeft."

Maar geen bevrijdingsfestival houden was geen optie, zegt Amelia. "In een stad als Rotterdam met zo'n geschiedenis kan dat niet." Op 14 mei is het zeventig jaar geleden dat een groot deel van Rotterdam werd verwoest door bommen van de Duitse luchtmacht.

Koningin naar Amsterdam

In Wageningen werd de ondertekening van de Duitse capitulatie in Hotel de Wereld herdacht. Dat gebeurde met saluutschoten, een show van historische voertuigen en parachutedroppings met veteranen.

Bevrijdingsdag werd afgesloten met het concert op de Amstel in Amsterdam, in aanwezigheid van koningin Beatrix. De politie heeft geen extra maatregelen genomen om de koningin te beschermen.

Dinsdagavond was tijdens de herdenking op de Dam een noodverordening van kracht. De gemeente had de omgeving van het oorlogsmonument tot veiligheidsgebied verklaard, waardoor de politie extra bevoegdheden had.

Bekijk de uitzending NOS Bevrijdingsdag 2010

STER reclame