Koningin Beatrix en haar familie zijn vandaag in Zeeland voor de jaarlijkse viering van Koninginnedag. Na de tragische gebeurtenissen vorig jaar in Apeldoorn, doen Wemeldinge en Middelburg er alles aan om van Koninginnedag weer een vrolijk en ongedwongen feest te maken. Deze Koninginnedag is bovendien bijzonder, omdat het precies dertig jaar geleden is dat koningin Beatrix werd ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. In Apeldoorn is gisteren het drama van vorig jaar herdacht. Daarbij was ook de koninklijke familie aanwezig. Bij het kruispunt waar Karst Tates met zijn auto door het publiek heen reed, is een monument onthuld ter nagedachtenis aan de zeven mensen die toen om het leven kwamen.

Fouilleren

Om de veiligheid vandaag in Zeeland te waarborgen is er een speciale verordening van kracht. Zo mag de politie mensen in Wemeldinge en Middelburg preventief fouilleren.

Mensen die deelnemen aan een activiteit langs de route of die op een andere manier in de buurt van de koninklijke familie komen, worden van tevoren gescreend.

Zo'n 1600 agenten worden ingezet om het bezoek van de koningin goed te laten verlopen.

Wemeldinge

In Wemeldinge (gemeente Kapelle) ontvangen Commissaris van de Koningin Karla Peijs en burgemeester Kramer om 10.00 uur het koninklijk gezelschap.

Eens in de vijf jaar wordt Wemeldinge op Koninginnedag uitgebreid versierd. Ook dit jaar is het dorp extra feestelijk aangekleed.

Het dorp, met 3100 inwoners, dankt zijn naam aan de kreek de Wemel waar de eerste bewoners zich tussen 900 en 1100 vestigden. Twee molens uit de 19e eeuw bepalen het aangezicht van het dorp. Sinds 15 jaar is het toerisme in Wemeldinge in opkomst en daarmee een belangrijke bron van inkomsten.

Op het Dorpsplein zingen schoolkinderen uit Wemeldinge de koninklijke familie toe. Bewoners laten een traditioneel Zeeuws tafereel zien, met een boer die bonen leest, en vrouwen die babbelaars bakken en mutsen en doeken plooien.

Stoeltjesrijden

Elders op de route maakt de koningin kennis met stoeltjesrijden, een oud gebruik uit Wemeldinge, dat jaarlijks wordt gespeeld na het ringsteken. De deelnemers rijden te paard rond een kring met stoelen. Als de muziek stopt, springen de ruiters van hun paard en proberen een plaatsje op een stoel te bemachtigen.

Een ander typisch Zeeuws gebruik dat voor de koningin wordt opgevoerd is het Tééle-steken. Voortgeduwd in een kruiwagen moet de deelnemer met een stok in een ring steken die hangt aan een stelling met een oude houten teil. Wie mist, heeft een nat pak.

Verder is er natuurlijk veel zang en dans langs de route.

Middelburg

Rond 12.00 uur arriveren de koninklijke gasten in Middelburg waar zij worden begroet door burgemeester Schouwenaar.

Middelburg ontstond in de late negende eeuw als verdedigingswerk. De 'Middelste Burg' moest bescherming bieden tegen de Noormannen. In de Middeleeuwen ontwikkelde de stad zich tot een levendig handelscentrum.

In de 18e eeuw werd Middelburg na Amsterdam de belangrijkste VOC-stad. De grote monumentale panden in de binnenstad vormen een tastbare herinnering aan deze gouden periode.

Op 17 mei 1940 werd een deel van het centrum verwoest door een Duits bombardement. Na de oorlog is het centrum in traditionele stijl herbouwd.

Damplein

Op het Damplein maakt de koningin kennis met een relatief nieuwe sport uit China: Taji Bailong Ball, een racketsport waarbij lichaam en geest worden getraind. In vloeiende, uitgestrekte bewegingen spelen deelnemers elkaar een bal toe, alleen wordt er nooit tegen de bal geslagen.

Verderop geeft de Twirlvereniging 'The Showgirls' een twirloptreden: een combinatie van turnen, ballet, ritmische gymnastiek en majorette.

Vervolgens loopt de familie door een erehaag van mensen die op 30 april jarig zijn. Diverse bands, koren en muziekkorpsen zorgen langs de hele route voor de muzikale omlijsting.

Ringrijden

Op het Adbijplein geeft de Zeeuwse Ringrijders Vereniging een demonstratie van het ringrijden, de meest bekende traditionele sport op Walcheren. Verder zijn er diverse folkloristische demonstraties, waaronder volksdansen, een modeshow van traditionele Zeeuwse kleding, kantklossen en babbelaars bakken.

Spelletjes door de jaren heen is het thema op het Koorkerkhof, met daarbij de Zeeuwse variant van koekhappen: bolushappen.

Op de Markt laat de Scouting een aantal activiteiten zien, met onder andere vlag hijsen, tokkelbaan en brood bakken. Prinses Máxima is beschermvrouwe van de Scouting, die dit jaar 100 jaar bestaat.

Theatergroep Duin-Art, een groep van zo'n 25 mensen met een verstandelijke beperking, verzorgen een speciale show voor het koninklijk gezelschap.

Een straat in Middelburg is tijdelijk omgedoopt tot 'Oranjestraatje', waar met oude rekwisieten aandacht wordt geschonken aan de regeerperiodes van Wilhelmina, Juliana en Beatrix.

Rond 13.00 uur neemt de koningin afscheid van Middelburg en Zeeland en vertrekt het gezelschap naar huis. NOS Koninginnedag 2010: live op Nederland 1 van 09.45 - 13.30 uur U kunt de uitzending ook hier volgen NOS Samenvatting Koninginnedag wordt uitgezonden van 19.15 tot 19.49 uur op Nederland 1.

STER reclame