Het kabinet wil de minimumleeftijd voor buschauffeurs verlagen. Iemand moet nu 21 jaar zijn om een bus besturen. Als proef gaat de leeftijd op afstanden tot 50 kilometer omlaag naar 18 jaar en op langere trajecten naar 20 jaar.

De maatregel is bedoeld om een dreigend tekort aan chauffeurs op te vangen. De proef duurt maximaal zes jaar. Er wordt als voorwaarde gesteld dat de jonge chauffeurs in dienst van een busbedrijf zijn en dat de verkeersveiligheid er niet op achteruit gaat.

Volgens minister Eurlings is niet aangetoond dat oudere chauffeurs zonder ervaring veiliger rijden dan jonge.

STER reclame