Aantal verkeersdoden daalt verder

time icon Aangepast

Het aantal verkeersdoden is vorig jaar gedaald tot 720. In 2008 waren dat er nog 750. Daarmee zet de dalende trend van de afgelopen jaren door. Dat heeft minister Eurlings van Verkeer bekendgemaakt op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres.

Er zijn vooral minder verkeersdoden gevallen onder mensen tussen 30 en 60 jaar en er verongelukten minder automobilisten. Onder jongeren van 18 tot 24 jaar vielen juist meer doden; 128 tegen 107 in 2008. Ook het aantal voetgangers dat omkwam steeg van 62 in 2008 naar 68 in 2009. 

Dode hoek

Bij 85 van de dodelijke ongevallen was een vrachtwagen betrokken. In 2008 was dat nog 98 keer het geval. Het aantal 'dodehoekongevallen' nam vorig jaar wel weer toe van zes naar tien. De afgelopen vier jaar waren er gemiddeld twaalf 'dodehoekongevallen' per jaar, dus de dalende meerjarige trend zet wel door.

Op wegen waar 60 of 70 kilometer per uur mag worden gereden, neemt het aantal dodelijke slachtoffers toe. Op 120-kilometerwegen zijn in 2009 minder dodelijke ongelukken gebeurd. De meeste slachtoffers vallen op 30- en 50-kilometerwegen. In 2009 226 doden. 

Kwetsbaar

Minister Eurlings wil streven naar maximaal 500 verkeersdoden in 2020. Om die doelstelling te halen worden veroorzakers van onveiligheid harder aangepakt en er komen maatregelen om kwetsbare verkeersdeelnemers beter te beschermen.

Het aantal gewonden in het verkeer is de laatste jaren juist gestegen. 

STER Reclame