De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) wil dat er weer gevlogen gaat worden. Volgens de VNV kunnen de dienstregelingen in elk geval gedeeltelijk worden hervat. "Het zal al heel mooi zijn als we op enige termijn in ieder geval weer kunnen beginnen met vliegen", zegt Evert van Zwol van de VNV. "Al is het maar met vertraging, dat er in ieder geval weer iets op gang komt."

Uit testvluchten van KLM en Lufthansa blijkt volgens de pilotenorganisatie dat er zo weinig asdeeltjs in de atmosfeer zitten dat er geen gevaar is. "Die proefvluchten lijken uit te wijzen dat de vervuiling wel wat meevalt en dat er dus gevlogen kan worden."

"Iedereen heeft vandaag uit het raam kunnen kijken en kunnen zien dat het strak blauw is boven Nederland, dus van een echte aswolk is geen sprake."

Routes aanpassen

De VNV roept de overheden op om samen met de luchtvaartmaatschappijen en de vliegtuigfabrikanten procedures vast te stellen voor veilig vliegen. Gedacht wordt aan aangepaste vlieghoogtes en -routes, alleen vliegen bij daglicht en technische controles na elke vlucht.

"Je zult je procedures moeten aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld alleen overdag vliegen, dan kun je namelijk op zicht vliegen. Als er een aswolk is, kun je daar omheen vliegen."

Van Zwol benadrukt dat als de situatie verandert, er weer ingegrepen moet worden. "Ik sluit niet uit dat als het slechter wordt, je weer terug moet naar een gedeeltelijke sluiting. Dat zou dan binnen enkele uren te regelen zijn."

Schiphol akkoord

Ook luchtvaartmaatschappijen KLM en Lufthansa, die vandaag en gisteren testvluchten uitvoerden, menen dat er beter moet worden gekeken naar individuele gevallen. "De bemanning had niet het idee dat de vliegcondities minder waren", laat Lufthansa weten. "We vragen de verantwoordelijke organisaties daadwerkelijk te meten voordat het Europese vliegverkeer wordt stilgelegd en zich niet alleen te baseren op berekeningen."

KLM-baas Hartman: "Ik vind dat we de duur nu veel te lang maken. We hadden maatwerk moeten leveren."

Schiphol zegt bereid te zijn mee te denken over het voorzichtig opstarten van het luchtverkeer. "Het is goed om kritisch na te denken of er een situatie is waarin vliegen wel mogelijk is. Als je veilig verkeer kunt garanderen staan wij er achter dat dat gebeurt".

De Europese luchtvaartautoriteit Eurocontrol denkt nog altijd dat het zeker de komende 24 uur onmogelijk is te vliegen, maar zegt de uiteindelijke beslissing om te vliegen over te laten aan de nationale luchtvaartdiensten.

STER reclame