De Raad van State pleit voor een herbezinning op de verhouding tussen staat, markt en burgers.

Daarover zou een politiek debat moeten komen. Volgens het jaarverslag biedt de economische crisis kansen om ingesleten patronen te doorbreken.

Ingesleten patroon

Vice-president Tjeenk Willink noemt de dominantie van het marktdenken binnen de publieke sector zo'n ingesleten patroon. Volgens hem is niet meer helder waar de staat voor staat.

Hij vindt ook de ambtenaren steeds minder deskundig. Volgens hem is door de privatisering van diensten juist meer deskundigheid bij ambtenaren vereist.

STER reclame