Om de zorgkosten in de hand te houden moet de gezondheidszorg ingrijpend worden gereorganiseerd. Dat zegt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, de RVZ, een belangrijk adviesorgaan van de regering.

De raad wil dat de rol van huisartsen fors wordt uitgebreid, ziekenhuizen beter gaan samenwerken en er meer wordt ingezet op preventie.

Huisartsen

In een advies dat vandaag verschijnt, staat ondere andere dat huisartsenposten flink moeten worden uitgebreid. In de toekomst zouden daar ook kleine chirurgische ingrepen gedaan moeten worden.

Daarnaast wil de RVZ dat de grote ziekenhuizen en de regionale ziekenhuizen hun zorg beter op elkaar gaan afstemmen. Volgens de Raad zou zo'n indeling van de zorg tot flinke kostenbesparingen leiden. 

STER reclame