Bij de Tweede Kamerverkiezingen mogen mensen ook stemmen als hun identiteitsbewijs is verlopen. Het mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Het kabinet wil het zo vooral voor ouderen makkelijker maken om hun stem uit te brengen. In de praktijk komt het nogal eens voor dat mensen niet naar het stembureau gaan omdat ze zich niet kunnen legitimeren.

Het kabinet wil ook de organisatie van de verkiezingen verbeteren. Premier Balkenende denkt aan extra tellers.

Verder vindt het kabinet dat de selectie van stembureauleden zorgvuldiger moet. Ook moet het instructiemateriaal voor stembureauleden meer onder de aandacht gebracht worden en op termijn moeten er beter telbare stembiljetten komen.

Weggestuurd

Het kabinet neemt deze maatregelen na een evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Daaruit bleek verder dat zes miljoen mensen hun stem hebben uitgebracht.

Naar schatting werden 60.000 mensen weggestuurd uit het stemlokaal omdat zij zich niet konden identificeren. Daarvan kwamen de helft terug naar het stemlokaal om met een geldig id-bewijs alsnog te stemmen.

Uit een steekproef van Binnenlandse Zaken bleek dat het tellen van de stemmen gemiddeld 1 uur en 49 minuten duurde.

STER reclame