De leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol blijft 16 jaar. Het kabinet wilde gemeenten bij wijze van proef de mogelijkheid geven om de leeftijdgrens op te trekken naar 18, maar een Kamermeerderheid voelt daar niets voor.

De proef met een hogere leeftijdsgrens moest gemeenten meer mogelijkheden geven om het drankmisbruik van jongeren aan te pakken. Maar volgens onder andere de PvdA en de VVD gaat dat niet werken. Gevreesd wordt onder andere voor alcoholtoerisme, als jongeren naar gemeenten trekken waar de leeftijdsgrens 16 jaar blijft.

Ook denken de partijen dat de problemen vooral zitten bij jongeren onder de 16. Ze willen daarom dat de huidige leeftijdsgrens beter wordt gehandhaafd.

STER reclame