NOS NieuwsAangepast

ChristenUnie wil 16 miljard bezuinigen

De ChristenUnie wil in 2015 per saldo 16 miljard euro bezuinigen. Dat blijkt uit het ontwerp-verkiezingsprogramma dat de partij vandaag presenteert.

Eerder sprak de partij nog van 12 miljard euro, maar de partij heeft het uiteindelijke bedrag bijgesteld na de presentatie van de bezuinigingsvoorstellen van de ambtelijke werkgroepen van vorige week.

"Met dit programma toont de ChristenUnie karakter", zei partijleider André Rouvoet, "We treden de kiezer met open vizier tegemoet".

Een groot deel van de bezuinigingen wordt gehaald door besparingen op het overheidsapparaat: de bureaucratie moet teruggedrongen worden, en provincies en gemeenten moeten goedkoper werken. De partij pleit voor loonmatiging voor ambtenaren.

Daarnaast wil de partij een tijdelijke Crisis- en Hersteltaks invoeren. Daarbij zou het hoge BTW-tarief met één procent moeten stijgen. "Als het niet meer nodig is, dan stoppen we ermee", zei Rouvoet.

Hypotheekrenteaftrek

De ChristenUnie pleit ook voor het beperken van de hypotheekrenteaftrek. In tien jaar zou alleen mogen worden afgetrokken tegen 42 procent. Op lange termijn zou voor iedereen een percentage moeten gelden van 30. Voor starters op de woningmarkt wil de partij de overdrachtsbelasting afschaffen.

De partij wil een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2015. De eigen bijdrage in de zorg wordt inkomensafhankelijk gemaakt. Er wordt extra geïnvesteerd in het onderwijs.

Ontwikkelingssamenwerking

De ChistenUnie wil een aparte minister voor Ontwikkelingssamenwerking behouden en het budget houden op 0,8 procent van het Bruto Nationaal Product. Op termijn wil de partij het budget laten stijgen tot één procent. De afdracht aan de Europese Unie moet met twee miljard euro verminderd worden.

Andere punten in het programma zijn onder andere: de grens voor abortus vervroegen naar 18 weken, geen nieuwe kerncentrales, meer fietspaden en het invoeren van een vleesbelasting.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl