NOS NieuwsAangepast

Discussie over kernenergie laait weer op

Door verslaggever Bram Schilham

Een nieuw kabinet komt na de verkiezingen voor de keuze te staan of er meer kerncentrales moeten komen. Het Zeeuwse energiebedrijf Delta heeft plannen voor een tweede centrale naast de huidige in Borssele.

De partijen die de vorige coalitie vormden, CDA, PvdA en ChristenUnie, werden het er niet over eens. Partijen die straks gaan onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet zullen de vraag opnieuw onder ogen moeten zien.

'Minder afval'

Volgens kernwetenschappers en ondernemers is het de hoogste tijd voor een positief besluit; de milieubeweging blijft zich verzetten tegen uitbreiding van kernenergie.

Wat vindt u? Reageer hier

Wetenschappers wijzen op de grote voortuitgang in het onderzoek naar veiliger kerncentrales en betere opslag van radio-actief afval. Over een jaar of dertig komt naar verwachting een nieuwe generatie kerncentrales op de markt, die nauwelijks meer afval produceert. Brandstofstaven kunnen dan worden hergebruikt om extra energie op te wekken. Het resultaat is dat er minder afval overblijft, dat ook nog eens sneller zijn gevaarlijke straling kwijt is. Tot die tijd kan de oplossing worden gevonden in een veilige opslag van afval, vinden voorstanders. Landen als Finland en Zweden zijn vergevorderd met hun plannen om nucleair afval op te slaan in harde granietgronden.

Daar zouden vaten in speciale omhulsels in theorie honderdduizenden jaren veilig kunnen zijn. Ze trekken de vergelijking met het "afval" dat wordt geproduceerd bij de opwekking van energie met fossiele brandstoffen: CO2.

Een jaar lang energie opwekken in de kerncentrale van Borssele levert anderhalve kubieke meter radio-actief afval op. Dezelfde hoeveelheid energie uit een conventionele centrale levert twee miljoen ton CO2 op, rekent hoogleraar kerntechnologie Tim van der Hagen voor.

'Te gevaarlijk'

Een rondgang langs de verschillende milieuorganisaties leert dat ze daar weinig onder de indruk zijn van de technische vooruitgang rond nucleaire energie. Ze blijven het afdoen als te gevaarlijk, te duur en onnodig. Geld dat in dure kerncentrales wordt gestoken kan niet worden uitgegeven aan de ontwikkeling van de duurzame energie.

Al geven verschillende organisaties aan dat er intern wel eens discussie is over de vraag of het afzweren van kernenergie onder alle omstandigheden nog steeds de goede lijn is. Al met al lijkt er meer ruimte voor nuance in het debat rond kernenergie. Dat is ook terug te zien bij de politieke partijen. Energiewoordvoerder Diederik Samson van de PvdA werpt openlijk de vraag op of zijn partij kernenergie categorisch moet blijven afwijzen.

D66 schrijft in het nieuwe verkiezingsprogramma dat kernenergie in beeld kan komen als alle andere opties zijn uitgeput. CDA, VVD en PVV zijn ronduit voor.

Er is dus een kans dat Nederland zijn capaciteit gaat uitbreiden. Nu komt vier procent van de stroom in Nederland uit de kerncentrale in Borssele, terwijl het Europees gemiddelde 30 procent is.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl